Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Løkke-partiet vil ikke stå distancen

Lars Løkke Rasmussens nye parti vil måske nok blive valgt ind i Folketinget. Men på længere sigt vil det ikke overleve, når glansen går af frontfiguren, mener Peter Bøgelund    Fold sammen
Læs mere
Foto: Piroschka van de Wouw / Reuters / Ritzau Scanpix

Historien viser, at partipolitiske projekter, som hovedsagelig baserer sig på karismatiske personligheder, ikke overlever i længden. Man behøver blot at nævne Mogens Glistrup (Fremskridtspartiet), Erhard Jakobsen (Centrumdemokraterne) og Uffe Elbæk (Alternativet) for at se, hvordan det smuldrer over tid.
De gamle partier er alle baseret på ideologier og brede politiske programmer.

Derfor vil Lars Løkke Rasmussens nye parti måske nok blive valgt ind i Folketinget. Men på længere sigt vil det ikke overleve, når glansen går af frontfiguren.

Peter Bøgelund, Dragør

Er der retfærdighed til?

I det sidste år har der været udvist stor forståelse for at hjælpe de mennesker, som er kommet i klemme som følge af statens nedlukninger. Det gælder bare ikke udenlandske personer, som har fået ophold i Danmark.

Igennem Ingeniørforeningen har jeg været sponsor for en pakistansk ingeniør, som arbejder i landet under den såkaldte Green Card-ordning. Den kræver, at han tjener mindst 309.000 kr. om året. Det er gået fint i de sidste år, men i april blev han afskediget fra et af de store turisthoteller i København som følge af regeringens nedlukning af turisterhvervet. Han var derpå arbejdsløs i tre måneder, hvorefter det lykkedes ham at få forskellige job. Hans understøttelse tæller ikke med i opgørelsen af den krævede lønsum, selv om han har indbetalt til arbejdsløshedskassen i tidligere år. Derfor kom han 1. oktober sidste år til at mangle 4.700 kr. i at nå den krævede årsløn.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har signaleret, at man vil holde sig til reglerne og vil ikke tage hensyn til den ekstraordinære situation, som nedlukningen i 2020 har medført.

For mig virker det grotesk, eftersom hans gennemsnitlige løn i de sidste tre år imødekommer det opstillede lønkrav.

Reglerne for Green Card-ordningen virker på mange måder uretfærdige. For eksempel kan feriepenge udbetalt i perioden medtages, mens arbejdsgivers indeholdt skat ikke kan. I det konkrete tilfælde vil det udgøre ca. 10.000 kr. – nok til at dække de manglende 4.700 kr.

De politiske partier kappes om en streng udlændingepolitik, hvad der på mange måder kan være en vis ræson i. Men der bør være plads til en smule sund fornuft og medmenneskelighed i disse coronatider.

Jens Ove Riis, professor emeritus, Holte

Tosprogede i Ishøj Kommune

Det var interessant at læse borgmester Ole Bjørstorps kommentarer til det store smittetryk i Ishøj Kommune.

»Vi har rigtigt mange tosprogede ... De forstår ikke de ting, der bliver sendt ud på dansk ... og mange af dem forstår heller ikke engelsk.« Gad vidst, hvad det så er for to sprog, de mestrer?

Henrik Bjerresø, Bagsværd

Antal selvstændige er ikke nødvendigvis afgørende

Et fald i antal selvstændige i økonomien udgør ikke et selvstændigt problem, selvom man kunne få det indtryk i Berlingske 7. april.

Andelen af selvstændige i Danmark er faldet siden 1983. Mange af dem, der er forsvundet, er landmænd og fiskere. Ikke et ondt ord om dem, men det har styrket produktiviteten og samfundsøkonomien, at stordriftsfordele er blevet udnyttet i de sektorer.

At en større andel af selvstændige ikke nødvendigvis er en fordel for økonomien står klart, når man ser på f.eks. Grækenland og Italien. De havde hhv. 30 og 22 procent selvstændige i 2018. Jeg foretrækker den danske økonomi, selvom vi havde mindre end 10 procent selvstændige på samme tidspunkt.

Dansk økonomi har jo klaret sig godt med økonomisk vækst, høj beskæftigelse, god konkurrenceevne og (for) store overskud på betalingsbalancens løbende poster i en årrække.

Små virksomheder er typisk mindre produktive, de investerer mindre, og de eksporterer mindre end de større.

Betyder det så, at selvstændige er ligegyldige for Danmark? Slet ikke. Tværtimod er de en væsentlig ressource til nytænkning, dynamik og til, at mennesker i Danmark kan forfølge deres drømme.

Den væsentlige diskussion er, hvordan dynamikken i økonomien fastholdes og udvikles, hvordan vi sikrer endnu højere beskæftigelse og bedre konkurrenceevne. De selvstændige indgår som et element i debatten sammen med andre private virksomheder, den offentlige sektor og de generelle rammebetingelser, men antallet i sig selv har ingen nævneværdig betydning.

Thomas Søby, Cheføkonom i Dansk Metal