Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Verdens dystre tilstand

»Udfordringerne er dramatiske ifølge den hovedrapport, der lige er blevet præsenteret forud for World Economic Forum i Davos: Terror. Voksende konflikter mellem stater. Cyberangreb. Kollaps i god regeringsførelse. Høj ledighed som følge af ufleksible arbejdsmarkeder og dyb social ustabilitet.«

Foto: Linda Kastrup. Bylinefoto af Jesper Beinov.
Læs mere
Fold sammen

Når en række globale topledere i disse dage mødes i det sneklædte alpelandskab omkring Davos, sker det med alvorlige miner. Udfordringerne er nemlig dramatiske ifølge den hovedrapport, der lige er blevet præsenteret:

Læs også: Dansk topchef får nøglerolle i Davos

Terror. Voksende konflikter mellem stater. Cyberangreb. Kollaps i god regeringsførelse. Høj ledighed som følge af ufleksible arbejdsmarkeder og dyb social ustabilitet. Listen er endda meget længere.

Det er disse udfordringer, som vi skal forvente, vil stjæle overskrifter i de næste 18 måneder, står der i World Economic Forums hovedrapport, »Global Risks 2015«. Den indeholder en række analyser af globale risici og de trends, der er med til at forstærke problemerne.

De friske analyser op til mødet – der finder sted i området hvor Thomas Manns roman »Trolddomsbjerget« udspiller sig, og hvorfra Berlingskes Thomas Larsen skriver til Business-sektionen og business.dk – er udpræget dyster læsning, men forhåbentlig kan en fælles forståelse af problemerne være med til at skabe et pres for forandringer.

Læs også: Analyse: SR-ministre vender ryggen til vigtigt topmøde

Set med mine øjne er svaret europæisk samling om fælles løsninger. Vi må starte i det nære, og dermed fokusere på, hvad vi kan gøre. Dels i Danmark, dels i EU. Analyserne er et argument for, at vi rykker tættere sammen i EU fremfor det modsatte.

Selvsagt kan vi gøre en masse på egen hånd, men ethvert af disse problemer har en EU-dimension:

Vi skal fortsætte de strukturelle reformer for at sikre mobilitet og høj beskæftigelse. Vi skal kontant belønne dem, der arbejder fremfor at være på passiv forsørgelse. Og vi skal i EU understøttte EU-Kommissionens markedsorienterede reformer.

Vi skal håndfast bekæmpe radikalisering og ekstremisme gennem en indsats, der tager fat i ekstremismen selv og i dens årsager, såsom parallelsamfund og lovløse zoner, hvor myndigheder ikke kan færdes. Her er brug for, at vi lærer af hinanden på tværs af EU-grænserne.

Vi skal sikre, at nye typer kriminelle ikke får let spil på tværs af landegrænser. Og vi skal på europæisk plan få løst problemet med unge, der lader sig hverve af IS-terrorister og lignende typer.

Vi skal også gøre mere for at undgå, at folkevandringen mod Europa får tragiske konsekvenser. Tydeligvis har en række lande problemer med at håndtere denne udfordring, og et sammenbrud for asylsystemerne nærmer sig. Koblet med økonomiske problemer er det opskriften på ustabilitet og vælgerafmagt, der resulterer i fremgang til fløjpartier, som vi ser flere steder.

Læs også: Rapport: Verdens rigeste bliver endnu rigere

det rigtige svar er, at vi placerer os i hjertet af EU. Tillige er her er en transatlantisk dimension: Nemlig sikkerhedspolitikken i NATO. Den hænger tæt sammen med EUs udenrigspolitik. Vi skal understøtte den kollektive sikkerhed ved at gå imod Rusland, der i dag er aggressor. Vi må stoppe vores gnier-agtige tilgang, når det handler om forsvarsudgifterne. Både under VK- og SR-regeringen har EU-politikken været præget af handlingslammelse og frygt for vælgerne. Det ændrer sig langsomt nu. I forsvarspolitikken har vi oplevet partiernes spareiver, men mon ikke også det snart ændrer sig?

Snak skal følges af handling. Her er en vigtig forudsætning, at der er en fælles forståelse af, hvori udfordringerne består. Verdens dystre tilstand kan ikke trylles væk med et fingerknips, men vi må starte et sted.