Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Sådan gør vi bosteder tryggere

»Da en meget syg mand i påsken slog en medarbejder ihjel på Center Lindegård i Roskilde, rev det definitivt sløret af en ubehagelig kendsgerning: Flere og flere af de allermest psykisk syge, der før eksempelvis var indlagt på en psykiatrisk afdeling, bor nu på kommunale bosteder.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech

Da en meget syg mand i påsken slog en medarbejder ihjel på Center Lindegård i Roskilde, rev det definitivt sløret af en ubehagelig kendsgerning: Flere og flere af de allermest psykisk syge, der før eksempelvis var indlagt på en psykiatrisk afdeling, bor nu på kommunale bosteder.

Det er en alarmerende udvikling. At placere meget psykisk syge beboere på de kommunale bosteder er et alvorligt svigt. Både over for personalet samt de andre beboere og over for de alvorligt syge. Hvis man er så syg, at man ikke kan rummes i de kommunale botilbud, har man brug for en intensiv sundhedsfaglig indsats. Det får man af de sundhedsfaglige medarbejdere på et sygehus. Ikke på et kommunalt botilbud, der ikke har de rette rammer og muligheder.

Desværre kan de ansatte på bostederne eller kommunen hverken flytte eller indlægge de mest syge borgere. Det kan kun regionerne. Der er derfor brug for nye løsninger. Både her og nu og på lidt længere sigt.

Her og nu skal regionerne – undskyld os – tage sig sammen og få indlagt de patienter, der har brug for psykiatrisk behandling. Det skulle være sket for længe siden, og det kan ikke vente længere.

Det er også afgørende, at der bliver oprettet flere sengepladser i psykiatrien, og at kommunerne får udvidede rettigheder. Og så skal der stilles større krav til samarbejdet mellem kommuner og regioner. Konkret skal:

  • kommunerne have ret til at flytte beboere fra bostedet, hvis de er farlige, meget kriminelle eller er stærkt stofmisbrugende
  • bostederne have ret til at se alle relevante oplysninger om de beboere, de modtager fra psykiatriske afdelinger, så de kan risikovurdere og håndtere borgeren
  • regioner lave klare udskrivningsaftaler/koordinationsplaner med inddragelse af kommune og kriminalforsorgen. Det vil sikre, at ingen udskrives fra de psykiatriske sygehuse, uden at bostederne har den nødvendige viden om den pågældende.

Når det er klaret, kan vi arbejde videre med det, som alle på området efterhånden bakker op om: En ny type bosteder for de mest syge og utilregnelige sindslidende – drevet i fællesskab af regioner og kommuner.