Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Brixtofte: Forvirringen om Farum

Peter Brixtofte: 1. januar 2002 var Farum gældfri med mest service for pengene. Det er bevist. Forvirring om Farum opstod, fordi det skandaleramte revisionsfirma KPMG tegnede et misvisende billede af Farum - til glæde for kritikerne.

De store nyanlæg i Farum, her Farum Park, var leasede, og den årlige ydelse kunne finansieres over driften, påpeger Peter Brixtofte, der anklager hvad han kalder uduelige revisorer for forvirringen om Farums økonomi. Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Berlingske bragte 17. februar et langt og personligt perfidt indlæg fra mine trofaste politiske modstandere igennem snart 40 år - anført af historikeren Kurt Jacobsen. Sidstnævnte var lige så trofast som tilhænger af kommunistpartiet, hvor han også efter murens fald i 1989 gjorde tjeneste i Moskva for Land og Folk - der som bekendt støttede Stalin og Sovjetunionens overfald på bl.a. Ungarn og Tjekkoslovakiet.

Gennem sit arbejde i bl.a. Moskva har Kurt Jacobsen sikkert lært det propagandakneb, der går ud på at gentage en løgn så mange gange, at der er nogle, der til sidst tror, det er sandt. Indlægget i Berlingske fra Kurt Jacobsen & Co. nødvendiggør derfor opregning af følgende kendsgerninger.

1. Alle regnskaber til og med 2000 fik af Kommunens revision overskriften: »Regnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomi.«

2. Regnskabet for 2001 - mit sidste borgmesterår - der blev udarbejdet efter min afgang - viser, at Farum 1. januar 2002 havde nul langfristet gæld. Til finansiering af investering i fast ejendom var optaget i alt 450 mio. kr. i kortfristet lån. Salgsværdien af den umiddelbare salgsbare jord udgjorde ca. 800 mio. kr. Det første salg skete på byrådsmødet januar 2002, hvor 200 millioner af den kortfristede gæld blev godkendt.

Regnskabet viste videre, at kommunen havde en likviditet på 45 millioner kr. plus 555 millioner kr. i realkreditobligationer. Læs selv regnskabet, der tilsammen giver et plus på 950 millioner kr.

3. Der var investeret i Farum Park, Farum Arena, et moderne plejehjem, renseanlæg, kloakker, Team-Danmark center for svømning, tennis, skoler og daginstitutioner, hvoraf meget var finansieret ved leasing. Det vidste hele Danmark, og den årlige ydelse på netto 80 mio. kr. (bruttoydelse fratrukket renteindtægter og frigivelse af deponering) kunne finansieres over driften.

4. Herunder blev kommunens administration i min tid rationaliseret - fra 220 fuldtidsansatte til 78. Med dagens lønniveau svarer det til en årlig besparelse på 80 mio. kr. I dag er der desværre dobbelt så mange på rådhuset pr. indbygger som i min tid.

5. Dernæst kom alle i arbejde i min tid - som følge af en vellykket beskæftigelses- og integrationspolitik. Udover de store menneskelige gevinster, udgjorde den årlige besparelse på bl.a. kontanthjælp 70 mio. kr. i dagens penge.

6. Endvidere var Farum den kommune i Danmark, der udliciterede mest med store økonomiske fordele, og der blev opført flere tusinde nye boliger og arbejdspladser. Ifølge Indenrigsministeriets nøgletal 2002 var Farum suverænt kommunen med højeste serviceniveau sammenholdt med skatteprocenten.

7. Hertil var der store stigninger i kommunens indtægter på vej som følge af, at der på Farum Kaserne m.v. skulle opføres 1.600 nye boliger med 4.000 nye indbyggere - en årlig gevinst i dagens penge på brutto 200 mio. kr.

8. På denne baggrund var det ikke så underligt, at Farums sidste selvstændige regnskab i 2006 udviste et overskud på langt over 100 mio. kr. - også efter at der var udgiftsført alle udgifter til leasingaftalerne. Desværre var der også gennemført en skatteforhøjelse på 2,3 procent, der skulle dække tabet ved statens indgreb i 2002.

9. Underskuddet opstår efter fusionen med Værløse i 2007, der kom med underskuddet af en udligningsreform, gæld til kloakforsyningen og et håbløst gabende økonomisk hul i form af flyvestationen ved Værløse og nedslidte skoler og andre anlæg.

10. Farums såkaldte gæld er for størstedelen opstået ved, at man har indfriet leasingkontrakterne til en overkurs på en halv milliard og optaget lån hertil.

Gælden opføres så uden at værdien af aktiverne modregnes, hvilket svarer til at en parcelhusejer vurderes økonomisk ud fra gælden uden at medtage ejendomsværdien. Gak - gak.

Når Kurt Jacobsen & Co. giver et skrupforkert billede af Farums økonomi, skyldes det i høj grad, at det skandaleramte revisionsfirma KPMG fik lov til på samme tid at hjælpe Værløse i dets politiske kamp omkring fusionen med Farum og optræde som »uvildig« i min retssag.

KPMG har ikke en pind forstand på kommunal økonomi, men burde have det på private virksomheder. Deres revision af IT Factory og Amagerbanken siger vist desværre alt om dette skandaleramte revisionsfirma.

KPMG var så heldige, at bagmandspolitiet valgte dem år efter år til retssager som Farum-sagen - selvfølgelig ved en grov overtrædelse af EUs tjenestetidsdirektiv, der forudsætter udbud. Hos bagmandspolitiet havde KPMG en sikker kunde uden forstyrrende konkurrence på viden eller pris.

KPMG blev heller ikke undersøgt af bagmandspolitiet i IT Factory-sagen - selvom kurator har stævnet dem for en milliard kroner.

For en sikkerheds skyld blev anklagen mod Farum udformet og godkendt af Folketinget inden KPMG udarbejdede sin rapport om Farums økonomi. Den skulle så blot understøtte anklagen og ikke undersøge om, der skulle laves en anklage. Dette forhold var med til at sænke kvalitetsniveauet af et arbejde, som staten har udbetalt 14 millioner kroner for. Under landsretssagen og i Farum Kommissionen (den findes stadig) ønskede jeg at få lidt økonomisk ekspertise til rådighed for at svare på KPMGs partsindlæg.

Det blev mig totalt nægtet - kendsgerningerne skulle nødig frem. Afslutningsvis blot det lille kuriosum, at det i indlægget nævnte »personlige gæld« for mit vedkommende alene udgøres af sagsomkostningerne - herunder til KPMG - der er blevet mig pålagt.

Lige for en ordens skyld.