Ledere har godt helbred

Tal fra Danmarks Statistik viser, at ledere ikke bliver langtidssyge så ofte som lønmodtagere.

I en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation vurderer hele 97 pct. af lederne i Danmark, at de har et godt eller fremragende helbred. Samtidig viser nye tal fra Danmarks Statistik, at ledere ikke så ofte bliver langtidssyge som lønmodtagere på arbejdsmarkedet generelt.

Ifølge magasinet Lederne var tre pct. af de mandlige ledere sygemeldt i flere end tre uger sidste år, og det procenttal var dobbelt så højt for alle beskæftigede mænd under ét. Mens seks pct. af de kvindelige ledere var sygemeldt i flere end tre uger i 2008, gjaldt det samme for ni pct. af alle beskæftigede kvinder.