Ledere ej belønnet for at tænke i sygefravær

Kort nyt: Ledere bliver sjældent målt og belønnet for at nedbringe sygefraværet og fremme sundheden på arbejdspladsen.

Kun en ud af fem af ledere på de danske arbejdspladser bliver målt på de resultater, der er skabt på baggrund af de sundhedstiltag, som er taget. Det viser en undersøgelse, Capacent Epinion har lavet for PFA Pension, der består af svar fra 329 personer med personaleansvar.

»Det kan undre, at så få ledere bliver målt på deres indsats på sundhedsområdet, da det er et punkt, hvor mange virksomheder kan finde store besparelser i eksempelvis lavere sygefravær og højere arbejdsglæde,« siger Anette Damgaard, direktør i PFA Sundhed.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet koster sygefravær hvert år det danske samfund mindst 37 milliarder kroner. Sygefravær betyder, at danske arbejdspladser går glip af 150.000 medarbejdere. Det svarer til fem procent af arbejdsstyrken.