Find forklaringen på fraværet

Oplever du som leder, at din afdeling har et højere sygefravær end andre, bør du undersøge, hvad fraværet skyldes, så du kan sætte ind med de rette tiltag.

Skiller din afdeling sig uheldigt ud ved at have virksomhedens højeste sygefravær, og forlanger direktøren forbedringer på området, nytter det ikke at true med, at det kan have konsekvenser, hvis ikke de ansatte holder sig mere raske. Men gribes ind skal der, og i Ugens Dilemma på Business.dk sker det faktisk lidt for sent.»Som leder er det afgørende, at man handler aktivt, hvis fraværet blandt medarbejderne stiger. Des tidligere lederen tager fat om problemerne, des nemmere er det at håndtere udfordringerne. I dette tilfælde er situationen eskaleret, og lederen bør hurtigst muligt iværksætte en indsats for at få fraværet bragt ned på et acceptabelt niveau,« siger arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby fra Lederne.

Læg en plan
I dilemmaet bliver du som afdelingsleder bedt om at fremlægge en plan for direktøren, hvori du redegør for, hvordan du i løbet af tre måneder nedbringer sygefraværet.»Inden sit møde med direktøren er afdelingslederen nødt til at have lagt en plan for, hvordan det skal ske og foretage konkrete handlinger. Også selv om lederen mener, at det er urealistisk at nedbringe fraværet på så kort tid,« siger Malene Salskov Amby.

Indkald de mest syge
Hun anbefaler derfor løsning fire, som også har hevet flest stemmer hjem på Business.dk, idet 46 procent af læserne peger på den løsning som deres foretrukne. Her indkalder afdelingslederen hver af de medarbejdere, der det seneste år har haft mere end tre sammenhængende fraværsdage, til en samtale.»Dette vil give lederen et billede af, hvad årsagerne til det høje fravær i afdelingen er. Lederen har behov for denne viden for at kunne iværksætte den indsats, der er mest hensigtsmæssig i forhold til afdelingen, og som giver de bedste resultater,« siger arbejdsmiljøkonsulenten.

Undgå utryghed
Forud for samtalerne er det dog en god idé at involvere de ansatte i, hvad årsagen er til samtalerne, så ikke indkaldelserne skaber uro i gruppen.

»Åbenhed omkring processen er vigtig for at skabe opbakning fra medarbejderne og mindske utryghed. Derfor anbefaler jeg, at lederen, før han indkalder til samtalerne, på et afdelingsmøde kommunikerer ud til afdelingen, at samtalerne vil blive afholdt, og baggrunden for at de skal afholdes,« siger Malene Salskov Amby, der fortsætter:»Jeg vil desuden anbefale, at virksomheden som helhed får skabt nogle fælles spilleregler for håndteringen af fravær. En fælles politik på området giver lederne de bedste rammer for at nedbringe fraværet.«