Klumme: Hvorfor gør moderne ledelse os syge og mindre effektive?

Det er de på overfladen velmenende, moralske og venlige ledere, der er de farligste. Tidligere hyrede vi konsulenter og forskere for at få folk til at arbejde bedre og mere. Det gør vi stadig, men i dag er det nødvendigt, at de ledsages af psykologer og stress-coaches til at samle de ansatte op, der bukker under, og det bliver værre, for det er den moderne ledelse, der er livsfarlig for både organisation og ansatte.

Ansvar og forventninger sander til, når medarbejderne har svært ved at tolke, om chefen er ven eller leder. Fold sammen
Læs mere
Foto: Iris

Vi bliver syge som aldrig før af vores arbejde, og vi kan ikke engang trøste os med, at det nytter noget, for de selvsamme mekanismer, der underminerer vores helbred, spænder også ben for vores produktivitet. Konsekvensen er ikke bare stress og sygemeldinger, men velmenende ledere, der uforvarende kortslutter reel produktivitet og samarbejde på tværs.

Kulturen hos danske ledere er gået igennem to stadier af ledelse, men i opgøret med første stadies traditionelle ledelse har vi fået en ny endnu værre leder i stadie to.

Første stadie – traditionel ledelse – kender vi fra gamle dage som klare rammer og stærk styring på, hvordan opgaver skal løses. Det er kæft-trit-og-retning og dermed effektivt, så længe chefen ved bedst, men begrænsende for selvstændigt tænkende menneskers mulighed for at bruge deres dømmekraft og erfaring sammen. Det er »my way or the highway«, men der er mindre stress, for ansvaret er klart placeret dér, hvor magten er: Hos ledelsen. Og derfor har medarbejderne rolleklarhed, og når de går hjem, er det med visheden om, de har gjort det godt, så de kan holde fri med god samvittighed.

Andet stadie – moderne ledelse – er livsfarlig ledelse: På overfladen er det langt mere sympatisk end det første. Det er her, vi finder den »rare« leder, som »elsker sine ansatte« og interesserer sig for »det hele menneske« og bekymrer sig om de ansattes fysiske sundhed, familieliv og fritidsinteresser. Der er frihed, både når det gælder rammerne og måden, tingene bliver gjort på. Men friheden er falsk, for bag den venlige facade er magtforholdene stadig de samme, og i stedet for at gøre noget ved arbejdsforhold, der spænder ben, skyder man ofte skylden for stress og konflikter på medarbejdernes private forhold.

»Bag den venlige facade er magtforholdene stadig de samme.«


Chefen hyrer og fyrer, og i sidste ende er der stadig de samme krav til resultater og konsekvenser, hvis man fejler. Sammenblandingen af magt, uklarhed og private relationer på arbejdet gør det svært at navigere. Her finder vi den livsfarlige leder, for det er ofte uklart for både leder og medarbejder, hvor ansvaret egentlig ligger. Man ender hurtigt med at få større ansvar, end man har indflydelse, og man ved aldrig helt, om man har gjort det godt nok, så man har aldrig fri, og formaster man sig til at sige det, bliver man formanet om at »passe bedre på sig selv« i stedet for at få klarhed over roller, ansvar og indflydelse til at lykkes.

Vi er nødt til at arbejde os hen til tredje stadie – bæredygtig ledelse. Vi ved mindre om den end de to første stadier, men et af de klare kendetegn er fokus på at balancere det ansvar, man har som ansat, og den indflydelse, man har til at lykkes med det. Stemningen er mere respektfuld end decideret venskabelig. Der er nemlig ikke længere frihed til alt. Det er tydeligt, hvad der kræves, og man tager konsekvensen af dårlige resultater, uden at det bliver personligt: Alle kan gennemskue, hvornår de løser deres opgaver godt nok.

Spørgsmålet er, hvordan vi får sagt farvel til den moderne ledelseskultur, når den på overfladen lyder så forjættende. Hvordan vi får dens velmenende, men uansvarlige ledere til at vågne op og se ineffektivitet og de mange stressede medarbejdere i øjnene og kommer videre til det, der gør virksomheder lære- og levedygtige: En kultur med psykologisk tryghed, hvor man kan tale om fejl, tvivl, spørgsmål, uenighed og ideer, så man opbygger faglig dygtighed og resultater sammen.

Christian Ørsted er cand.merc., ledelsesrådgiver og forfatter. Han holder foredrag og workshops om ledelse, samarbejde og forandring og rådgiver ledelsen i en række af Danmarks største private og offentlige virksomheder. Forfatter til ledelsesbøger, senest bestselleren »Livsfarlig ledelse – forstå de psykologiske mekanismer der styrer dit arbejdsliv«. Følg Christian på twitter @christianorsted og se mere på www.christianorsted.dk