Kæresteri duer ikke på arbejdspladsen

Direktøren mister troværdighed over for medarbejderne, hvis der opstår »sød musik« med en anden leder eller medarbejder. Et kæresteforhold skaber nemlig uro på jobbet.

Kærlighed er dejligt - men voldsomt upraktisk på arbejdspladsen. Foto: Colourbox Fold sammen
Læs mere
Kæresteri på jobbet er ikke ualmindeligt, ikke mindst fordi vi viser os fra den bedste side med gode manerer og iført pænt tøj. Men hvis en flirt udvikler sig mellem to ledere eller medarbejdere, gælder det om, at ledelsen håndterer situationen korrekt.

For i og med at arbejdspladsen af flere bliver betegnet som det ideelle dating-sted, sker det ganske ofte, at der opstår sød musik på jobbet.

Næsten tusind reaktioner

Emnet »Er kæresteri OK på jobbet?« blev kommenteret af lidt under tusind læsere på Business.dk hen over jul og nytår

I det aktuelle tilfælde var en administrerende direktør blevet forelsket i en kollega. I den efterfølgende debat, der foregår i Ugens Dilemma, hvor et nyt ledelsesmæssigt problem bliver diskuteret hver uge på Business.dk, valgte 57 procent af læserne løsning tre, der lød på, at de ville orientere bestyrelsesformanden om den nye situation, hvis privatsfæren rykker kraftigt med på jobbet. Og at bestyrelsesformanden skulle komme med forslag til, hvordan det nye par kunne håndtere situationen.

Kun ni procent forslog, at Line, som medarbejderen blev kaldt, finder et nyt job, og at forholdet indtil da bliver holdt hemmeligt.

Mister troværdighed
Ifølge ledelsesrådgiver Rikke Andreasen, Ledernes Hovedorganisation, er det en uholdbar situation for direktøren at være kæreste med en medarbejder, fordi det meget let kan skabe uro på jobbet. Desuden kan han miste troværdighed som leder alene på mistanken om, at han i tilspidsede situationer vil træffe ledelsesmæssige valg ud fra private motiver. På den baggrund anbefaler hun direktøren at kombinere løsning to og tre. En leder bør altid orientere sin nærmeste chef – i dette tilfælde bestyrelsesformanden – hvis der er personlige forhold, som kan få indflydelse på hans egen rolle eller virksomhedens omdømme, råder hun.

»Men jeg vil samtidig anbefale, at Line og direktøren selv kommer med et udspil til, hvordan de vil håndtere situationen på kort og på lang sigt,« foreslår hun og tilføjer, at den bedste løsning er, at Line finder et andet job hurtigst muligt, når hun er blevet kærester med direktøren.

»Det kan måske virke uretfærdigt, at det er hende, der skal søge væk, men det kan være skadeligt for virksomheden, hvis den administrerende direktør melder ud, at han er på vej væk,« lyder hendes konklusion.

Af samme årsag skal ledere tænke sig grundigt om og overveje konsekvenserne for begge parter, inden de bliver kærester med en underordnet. Rikke Andreasen mener også, at den konkrete situation viser, at der er behov for en personalepolitik på området.

»Hvis direktøren havde sørget for, at der forelå en sådan, ville det være lettere for ham at agere nu,« siger hun.