Jobsøgende vælger trivsel frem for løn

For mere end hver anden jobsøgende vejer trivslen på en kommende arbejdsplads tungere end lønningsposens størrelse.

Foto: STINE MUNK JENSEN

Hvordan stemningen er blandt kollegerne på jobbet, og om omgangstonen med chefen er god og konstruktiv, er det, som langt de fleste jobsøgende lægger vægt på, når de spejder efter deres næste arbejdsplads.

I hvert fald viser en undersøgelse, som vikar- og rekrutteringsbureauet Hartmanns A/S står bag, at 90 pct. Af de jobsøgende mener, at den generelle trivsel på arbejdspladsen har ’nogen’ eller ’stor betydning’ for deres næste job.

Faktisk mener hele 52 pct. af de adspurgte mænd og kvinder, der kommer fra alle uddannelsesmæssige lag, at trivslen er det vigtigste, mens kun 16 pct. peger på lønnen, som det der betyder mest for dem, når de kigger efter et nyt arbejde. Kun 2 pct. mener ikke, at trivslen har nogen betydning. Den prioritering er en tendens, som er groet frem, i takt med at krisen har præget arbejdsmarkedet, fortæller direktør i Hartmanns A/S Anne Mette Ravn.

”For et par år siden ville vi have set et andet resultat. Dengang ville de jobsøgende have store forventninger til en høj løn. I dag har den økonomiske krise betydet, at det er andre værdier, der sættes højt i forbindelse med jobsøgningen. Nu er den generelle trivsel og arbejdsglæden det vigtigste,” siger hun.

Også muligheden for faglig udvikling bliver vægtet højt af de jobsøgende. 8 ud af 10 peger på, at faglig udvikling har ’nogen’ eller ’stor betydning’ for deres næste job.