Far er ikke skuffet – far er sur

Ikke alle chefer er gode til at håndtere det professionelt, når en dygtig leder eller medarbejder siger op. Men det er aldrig hensigtsmæssigt at reagere med surhed.

Vibeke Skytte er direktør for Lederne.
Læs mere
Fold sammen

For nogen tid siden fik jeg en nyhedsmail fra én af de grupper, som jeg følger på LinkedIn. Temaet var: Bliver du sur, når en af dine medarbejdere siger op?

Historien var, kort fortalt, at en leder havde sagt sit job op og efterfølgende blev mødt af kulde og tavshed fra sin chef. I løbet af opsigelsesperioden afviklede lederen sine opgaver og overdrog andre til kollegaer. Alt skete på eget initiativ, og han hørte ikke noget fra chefen. End ikke på sidste arbejdsdag, hvor der blev afholdt en lille farvel-seance, dukkende chefen op.

Kommentaren fra den professionelle ledelsesrådgiver på LInkedIn var da også, at uanset egne følelser skal en leder agere professionelt og tage pænt afsked med en medarbejder. Hvis man agerer uprofessionelt, risikerer man, at den tidligere medarbejder taler dårligt om én eller virksomheden, ligesom man mister respekt hos de medarbejdere, man stadig har ansat. Jeg kan kun være enig.

Det er ikke så tit, jeg hører om sure chefer i forbindelse med en fratrædelse, men selvfølgelig forekommer det. Det er på ingen måde særlig hensigtsmæssigt for nogen af parterne, og jeg har ganske svært ved at se, hvorfor nogen ledere reagerer på den måde. At en medarbejder skifter arbejdsplads betyder jo i mange tilfælde blandt andet, at man har været med til at udvikle den pågældende, så han eller hun har bevaret eller måske endda øget sin markedsværdi.

En af mine venner oplevede faktisk en lignende situation for et stykke tid siden. Efter et par års ansættelse som leder valgte han at opsige sin stilling. Undervejs i ansættelsesforløbet havde der været uoverensstemmelser med nærmeste chef. Samarbejdet fungerede nogenlunde, men ikke perfekt. Opsigelsen blev givet én af de første dage i måneden, så virksomheden havde god tid til at finde en erstatning, og mødet med chefen skete uden, at det gav anledning til nogen form for dramatik.

Men det var kun indtil næste dag, hvor han blev kaldt ind til chefen og kom i et større krydsforhør om, hvorfor han havde opsagt sin stilling.

Min ven nævnte blandt andet episoderne med chefen som en årsag, men forsikrede om, at arbejdet ville blive afsluttet på en god måde, og han lovede, at der ville ske oplæring af andre kollegaer, hvis der var behov. I det hele taget ønskede han kun at afslutte ansættelsesforholdet på en god måde – også i forhold til sin chef.

Chefen blev sur og ophidset. Hun havde til dels forståelse for, at han ønskede at opsige sin stilling, men hun havde svært ved at acceptere, at hun kunne være årsag. Hun begyndte også at antyde, at hun i øvrigt mente, at han ikke havde gjort sit arbejde godt nok. Hun sagde derefter, at hun ikke havde tid til at tale mere med ham, sådan sluttede samtalen.

Chefens aggressive facon og håndtering af opsigelsen nåede også frem til de øvrige ansatte, og efterfølgende blev min ven bestormet med e-mail og SMSer fra kollegaer, der bad ham om at trække sin opsigelse tilbage. Han var en god kollega og leder, og de ville være kede af at miste ham.

Han stod fast på sin beslutning om at fratræde, men som dagene gik, blev han mere og mere frustreret. Samtidig med, at alle blev ved med at tage fat i ham, og bunken af e-mail og SMSer voksede, forblev chefen tavs.

Situationen blev efterhånden så anspændt, at han ikke så nogen anden udvej end at sygemelde sig i opsigelsesperioden – stik i mod sine egne principper om, hvordan man forlader en arbejdsplads. Han forblev sygemeldt i resten af opsigelsesperioden, og han hørte ikke en lyd fra chefen.

Set fra min stol endte ansættelsesforholdet således på en rigtig uhensigtsmæssig måde, og chefens reaktion var på ingen måde holdbar. Det er altid trist at miste en værdifuld medarbejder, og det var måske det, min ven i virkeligheden var. Men chefen evnede bare ikke at sætte ord på; selv ikke da det var for sent.