Danfoss-chef vil skabe nye klimajob

Den danske politik inden for energi- og klimaområdet har været præget af for mange tilfældigheder og løsninger uden klar sammenhæng, lyder det i nyt vækstudspil. Danfoss-direktør klar med ny handlingsplan.

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø. Vækstteamet for energi og klima har fremlagt en stribe anbefalinger til regeringen, der skal skabe vækst og arbejdspladser. Forslagene kunne gavne en bred vifte af danske virksomheder såsom Rockwool, Danfoss, Velux og andre, hvis man gennemfører tiltag inden for bygningsmassen.
Læs mere
Fold sammen

Glem alt om at satse på få udvalgte teknologier, og tænk langsigtet og frem for alt forudsigeligt, når det kommer til offentlige tiltag på klima- og energiområdet. Relative simple råd men ikke desto mindre råd, der ville kunne øge den danske eksport af energiteknologier med op til 50 procent frem mod 2020.Vækstteamet for energi og klima er ét ud af otte vækstteams, der er nedsat af regeringen for at komme med forslag, der kan øge væksten i Danmark. Niels B. Christiansen understreger dog, at hans teams anbefalinger på energi- og klimaområdet ikke kan stå alene.Vækstudspillet på energi- og klimaområdet rammer ned i en række forskellige ministres ansvarsområder. Umiddelbart vækker udspillet dog stor opbakning. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) er klar til at se på indsatsområdet for Eksportkreditfonden, lige som hun erkender, at der er behov for et opgør med de handlesbarriere, der bliver beskrevet som en klar hæmsko i udspillet

Sådan lyder budskabet fra Danfoss’ øverste chef, Niels B. Christiansen, der som formand for regeringens vækstteam på klima- og energiområdet netop har afleveret sine anbefalinger til regeringstoppen. Blandt anbefalingerne er at lempe afgifterne for el som energikilde, at styrke Eksportkreditfonden og satse mere på energiområdet i regeringens eksportpolitik, at indføre et nyt energirenoveringsfradrag og at øge forskningsindsatsen på energiområdet.

»Det har været vigtigt, at det var forslag, der ikke kostede for meget at gennemføre, og som ville skabe job i Danmark. Det handler altså ikke om en masse omkostningstunge forslag, men mere om at vi vender bøtten og bruger midlerne på en mere effektiv måde,« siger Niels B. Christiansen.

Ingen særbehandling

»Lige nu gør vi ikke nok for at sikre de rette rammer for vækst på klima- og energiområdet. Men mit indtryk er, at regeringen er meget indstillet på at gennemføre tiltagene. Men det kan selvfølgelig ikke stå alene, og skal bakkes op af øvrige økonomiske og finanspolitiske tiltag, der kan styrke Danmarks konkurrenceevne.«

Selv om Niels B. Christiansens eget firma, Danfoss, kunne have god gavn af en række af de forslag, der nævnes i rapporten, understreger han, at forslagene netop er med, fordi de vil ramme en bred kreds af danske firmaer.

»Der er forsøgt ikke at tage nogen former for særinteresser, men det er klart, at hvis du kigger på for eksempel bygningsmassen, så er det måske op til 40 procent af al energi, der går ind i bygninger. Så hvis man vil spare på bygninger, så er det svært ikke at kigge på bygningsmassen. Samtidig har vi jo en hel sværm af leverandører til byggeindustrien, Velux, Danfoss, Rockwool og så videre, så det er oplagt, at der har vi et område, hvor det ville være naturligt at prioritere indsatsen.«

I modsætning til tidligere vækstinitiativer advarer Niels B. Christiansen da også imod, at man satser for entydigt på udvalgte områder.

»Vi ønsker ikke en »pick the winners« strategi, vi vil helst lave noget, hvor alle har lige gode muligheder, og hvor vinderne så træder frem af sig selv. Det er klart, at der kan være særlige behov for støtte til helt nye teknologier, men overordnet set anbefaler vi et system, der er teknologi-neutralt.«

Intet tilskud til boligejerne

»I forhold til de grønne energiløsninger er ikke-toldmæssige barrierer en væsentlig udfordring, herunder især kravet om lokal produktion. Derfor arbejder vi fra dansk side målrettet på at begrænse disse gennem WTO, EU og bilateralt. En nylig dom fra WTOs tvistløsningsmekanisme har fastslået, at sådanne krav ikke er lovlige. Hvis dommen ikke ankes kan den formentlig bruges til at begrænse disse barrierer. Derudover arbejder vi aktivt på en global frihandelsaftale på grønne produkter,« lyder det fra ministeren. Også klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) er villig til at følge en række af rapportens anbefalinger.

Skidt og kanel

»Især vil jeg meget gerne gøre en aktiv indsats for at fremme de danske reguleringsmodeller i vækstlandene. Der er et stort potentiale for eksportfremme, hvis lande som Kina og Brasilien adopterer en række af de reguleringsmodeller, vi har i Danmark,« siger Martin Lidegaard.

Til gengæld bliver et andet af vækstteamets forslag dog skudt ned med det samme af Martin Lidegaard.

»At oprette en energirenoveringspulje til boligejerne mener jeg ikke er den rigtige vej at gå. Effekten er ikke sikker nok, og vi må erkende, at de finanspolitiske rammer er meget stramme,« lyder det fra Martin Lidegaard.