Christina blev chef for BP Gas efter 12 år

USA. Christina Kjær flyttede som teenager med forældrene til USA, hvor hun blev uddannet. Men hun ville gøre karriere i Danmark og er nu chef for 75 medarbejdere i BP Gas.

Efter 12 års ansættelse i BP Gas er Christina Kjær blev udnævnt til direktør for selskabet, der har administration og salg i Århus, fyldestation i Esbjerg og et tilbehørslager i Køge.

Virksomheden har i alt 75 medarbejdere fordelt med 30 i både Århus og Esbjerg, to i Køge samt sælgere i marken.

BP Gas har et bredt sortiment af flaskegas, der i stigende omfang bruges udendørs af private til eksempelvis gasgrill, terrassevarmere og ukrudtsbrændere. Til gengæld anvendes der mindre gas i private hjem til opvarmning og madlavning.

Gasmarkedet er forholdsvis konstant. Forbruget stiger på nogle områder og falder på andre, forklarer Christina Kjær.

Professionelt anvendes gassen indendørs blandt andet ved madlavning på hoteller og restauranter.

Industrivirksomheder får gassen leveret i både tanke og flasker og bruger den ved mange forskellige processer som smeltning, hærdning, bagning og opvarmning. Desuden kører mange gaffeltruck på gas.

BP Gas sælger direkte til virksomheder og leverer derudover til en lang række forhandlere som for eksempel benzinstationer, byggemarkeder, campingpladser og købmænd, der alle videresælger gassen til private.

Professionelle brugere køber omkring 70 procent af gassen, mens private gennem forhandlere aftager den resterende del, vurderer Christina Kjær, som er uddannet i USA.

Hun flyttede som teenager med forældrene til Chicago, hvor faderen fik arbejde med opførelse af forbrændingsanlæg.

Efter high school gennemførte hun på fire år en bachelor i marketing og international ledelse ved Georgetown University i Washington D.C. og var færdig i 1986.

Efter syv år i USA ville Christina Kjær tilbage til Danmark og prøve "at være dansker" igen, da hun havde en idé om, at man i Danmark var længere fremme med ligestilling og karrieremuligheder for kvinder. Men det var svært at få job i Danmark, fordi ingen kendte den amerikanske uddannelse.

Job i energivirksomhederHendes første job var hos Dansk Naturgas, hvor hun var i fem år, inden turen gik videre til Løgstør Rør, hvor hun var ansat i tre år. Derefter blev hun ansat i BP Gas, hvor hun de seneste år har haft det overordnede ansvar for marketing i Danmark, Østrig, Benelux og Tyskland samt det overordnede ansvar for strategi og service i Danmark.Hvad er din hovedopgave i dit nye job?

- Der er meget fokus på personaleledelse og på, at vi leverer de økonomiske resultater, vi har lovet. Vi skal også levere resultater på sikkerhedsområdet i form af initiativer, for gas er ikke ufarligt. Derfor går der også en del tid med sikkerhedsarbejde.Hvordan mærker du, at BP Gas er en del af en stor international koncern med hovedsæde i London?

- Der kommer mange initiativer fra koncernen, som vi skal implementere inden for sikkerhed, uddannelse og salg/marketing. Ved løsning af opgaverne kan vi trække på koncernens viden og kompetencer. Men vi har også råderum til indførelse af egne ideer og iværksætter også danske initiativer.BP Gas donerede i marts 110.000 kr. til Unicef Danmarks nye katastrofefond. Hvorfor det?

- Vi havde i anledning af vort 50 års jubilæum udskrevet en innovationskonkurrence for at få gode ideer til anvendelse af gas. Vi fik mange gode ideer, men vores dommerpanel besluttede, at der ikke var et forslag, der gjorde sig fortjent til førstepladsen. Derfor gik førstepræmien på 100.000 kr. og en speciel præmie på 10.000 kr. til Unicef. Vi uddelte 25.000 kr. og to gange 10.000 kr. til indsendte forslag.Hvor er du om ti år?

- Det er et godt spørgsmål. BP er en forholdsvis lille organisation i Danmark, og hvis jeg skal avancere yderligere, er der ikke så mange muligheder lokalt. Til gengæld har jeg stadig mange nye udfordringer.

Christina Kjær bor sammen med Tommy Nielsen, som er reklamechef hos Stark. Parret har tre børn.