Barselsordning på vej til selvstændige

Regeringen vil gøre det obligatorisk for alle selvstændige at betale til en ny barselfond.

Det er lykkedes Henriette Weber både at drive egen virksomhed og stifte familie - det var en kamp, som hun håber, at andre selvstændige kvinder bliver fri for i fremtiden. Fold sammen
Læs mere
Foto: NIels Ahlmann Olesen

Efter i årevis at have kæmpet for at få deres egen barselsordning er der nu udsigt til, at landets godt 150.000 selvstændige fremover får mulighed for at gå på barsel på samme vilkår som lønmodtagerne.

Regeringen foreslår at oprette en ny barselsordning, hvor alle selvstændige bliver forpligtet til at indbetale et fast bidrag mod til gengæld at kunne få refusion fra fonden under deres barsel op til et bestemt beløb.

»Vi vil gerne understøtte iværksætterkulturen og samtidig give alle mulighed for at skabe en balance mellem arbejde og familieliv. Det er ikke muligt for selvstændige med de nuværende barselsregler,« siger beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S), som nu vil indkalde til forhandlinger med oppositionen for at udvide barselsforliget fra 2006, der indførte den nuværende barselsfond for lønmodtagere.

Som reglerne er i dag har selvstændige mulighed for at få barselsdagpenge af kommunen, men kun under betingelse af, at de ikke beskæftiger sig med deres virksomhed i op til et år. Ifølge Håndværksrådet, der repræsenterer mere end 20.000 små og mellemstore virksomheder, afholder det især unge kvinder fra at starte egen virksomhed.

»Det er afgørende at få lige vilkår for selvstændige, for mange unge går rundt med gode idéer, men holder sig tilbage, fordi vilkårene for selvstændige på flere punkter er dårligere end lønmodtagernes,« siger direktør Ane Buch, der samtidig håber, at også freelancere med lønindkomst kan blive omfattet.

Mens regeringen får opbakning fra Enhedslisten, møder forslaget dog kritik i oppositionen, som kun vil lægge stemmer til en frivillig ordning.

»Det er ikke tiden til at gøre det dyrere for virksomhederne og pålægge dem yderligere byrder. Regeringen fortsætter i sporet med at belemre erhvervslivet med flere afgifter. Jeg tror ikke, valget står mellem et barn og en virksomhed,« siger Venstres arbejdsmarkedsordfører, Ulla Tørnæs, mens de Konservative vil afvente regeringens endelige forslag.

»Jeg forstår ikke, at Venstre ikke vil være med til at sikre lige muligheder på arbejdsmarkedet. Det er en gammeldags holdning,« siger Mette Frederiksen.