Advokat tager Riskærs erstatningskrav med ophøjet ro

Advokat Morten Ulrich er meget overrasket over Riskærs beslutning om at tage sagen om 50 mio. kr. mod de tidligere ejere af Cybercity til Højesteret. Riskær tabte ifølge advokaten sagen i Sø- og Handelsretten "med et brag".

Foto: Liselotte Sabroe
Den årelange sag om retten til store millionbeløb i forbindelse med salget af Cybercity til Telenor i 2005 skal nu op i Højesteret, efter Klaus Riskær Pedersen har besluttet at anke sagen, som han tabte i Sø- og Handelsretten for knap to måneder siden.

Erstatningskravet fra Riskær lyder på ca. 50 mio. kroner inklusiv renter. Det skyldes, at Riskær og familiefondens aktieoptioner ved et videresalg af Cybercity blev værdiløse efter en intern handel med Cybercity i 2003 til et langt lavere værdi end de ca. 1,4 milliarder kroner, som Cybercity blev solgt for i 2005.Men advokat Morten Ulrich fra Bech-Bruun, der repræsenter i alt ni personer og selskaber, som Riskær nu trækker i Højesteret, tager ankestævningen med ro, fordi dommen i Sø- og Handelsretten var så klar.

"Det er mig ubegribeligt, at Riskær går videre med det her. Som jeg umiddelbart ser det, er der grund til at tage det med ophøjet ro. I store træk ser det ud til, at man (Riskær, red.) vil gøre det samme som i Sø- og Handelsretten, der kom med en fuldstændig klar afgørelse, hvor han tabte med et brag," siger Morten Ulrich.
  
Ankestævningen er først indleveret i går - tirsdag den. 26 november - og Morten Ulrich har derfor ikke fået talt med sine klienter endnu, herunder den amerikanske kapitalfond Advent samt de ansvarlige personer i handlen.Ifølge Ulrich er det meste en afskrift af påstandsdokumentet fra Sø- og Handelsretten, men Riskær vil dog også have sig selv og en amerikaner afhørt i Højesteret, mens der er få nye sagsakter i form af regnskabsmateriale og aftaledokumenter.

Højesteret berammer i øjeblikket sager til foråret 2015, og derfor forventer Ulrich, at sagen først vil være afgjort om halvandet til to år i Højesteret.

Riskær mangler at betale

Morten Ulrich fortæller også, at man endnu ikke har modtaget de mange penge i sagsomkostninger, som Riskær skulle betale som følge af afgørelsen i Sø- og Handelsretten. I alt er der tale om fire millioner kroner, hvoraf de to millioner kroner er til Morten Ulrichs klienter.

"Vi kan gå i Fogedretten og kræve sagsomkostningerne betalt, men det skal jeg først se nærmere på sammen med mine klienter," siger Morten Ulrich.

Sagen i Højesteret er dog ikke afhængig af, om eller hvornår Riskær betaler sagsomkostninger.

Lehman Brothers involveret 

Der er tale om en speciel sag i den forstand, at den handler om værdisætningen i en kompleks intern handel, hvor også den nu hedengangne amerikanske investeringsbank Lehman Brothers blev involveret med et konvertibelt obligationslån.

Riskærs familiefond solgte i 2000 Cybercity for omkring en halv milliard kroner til den amerikanske kapitalfond Advent International, men i 2003 blev Cybercity solgt videre internt for omkring en kvart milliard, hvorved optionerne blev værdiløse. Optionerne ville have været mange millioner værd ved et videresalg af Cybercity med en stor gevinst.14 måneder senere blev Cybercity så solgt til det Telenor-ejede Sonofon for omkring 1,4 milliarder kroner.

Og Klaus Riskær Pedersen er ikke i tvivl om, at han er blevet snydt.

"Jeg kan garantere for, at den værdistigning ikke fandt sted på 14 måneder. Vi er nødt til at få flere dommere til at se på det her. Det er en meget kompliceret sag, men jeg vil gerne have den bedømt af en domstol, hvis kompetence ikke kan bestrides," siger Riskær Pedersen.

Han vurderer, at 40-50 procent af lignende sager fra Sø- og Handelsretten får et andet udfald i Højesteret. Afgørelser fra Sø- og Handelsretten kan ankes til Højesteret, hvis man betaler en ret så klækkelig retsafgift.

"Det, at man flytter aktivet fra et selskab over i et andet, man selv ejer, er alene for at få skåret mig og fonden af. Vi mener, at hele operationen blev lavet for at spare 100-125 millioner til fonden og mig. Vi mener, at vi kan bevise det, men bevisførelsen er besværlig og kompliceret, og derfor kan vi ikke bare lade en enkelt domstol med en jurist og to domsmænd kaste det afgørende lod. Vi skal have flere juridiske øjne på," siger Riskær.
 
Udover de ni bestyrelsesmedlemmer og selskaber, som Morten Ulrich repræsenterer, omfatter sagen også en advokat og en revisor, der var involveret i handlen.

Riskær etablerede Cybercity tilbage i 1995, og selskabet blev til en af landets største udbydere af internet.