Riskær tager Cybercity-sag til Højesteret

Klaus Riskær Pedersen har ikke opgivet for få flere penge ud af salget af Cybercity. Han tager nu sagen til Højesteret med et erstatningskrav på omkring 50 mio. kroner.

Foto: Bax Lindhardt
Det er under to måneder siden, at Klaus Riskær Pedersen tabte sit søgsmål om erstatningskrav i forbindelse med salget af Cybercity i maj 2005.

Men sagen er ifølge Riskær så "kompleks", at kun Højesteret kan vurdere den, og han har derfor anket sagen til Højesteret. Erstatningskravet lyder på ca. 50 mio. kroner.

 
"Min advokat og jeg har nærlæst dommen, og det er vores vurdering, at man har lavet en førstebehandling i Sø- og Handelsretten, men ikke fuldstændig har forstået kompleksiteten i den her sag," siger Klaus Riskær Pedersen.

Sagen handler om, at Klaus Riskær Pedersen og familiefondens aktieoptioner i relation til et videresalg blev værdiløse, fordi køberne flyttede Cybercity til et andet selskab og likviderede det oprindelige selskab, der købte Cybercity. Det skete ifølge Klaus Riskær Pedersen udelukkende for at gøre aktieoptionerne værdiløse."Jeg er sur og gal over, at man flyttede Cybercity internt til en værdi af 268 millioner kroner, og 14 måneder senere solgte det for halvanden milliard. Jeg kan garantere for, at den værdistigning ikke fandt sted på 14 måneder. Vi er nødt til at få flere dommere til at se på det her. Det er en meget kompliceret sag, men jeg vil gerne have den bedømt af en domstol, hvis kompetence ikke kan bestrides," siger Riskær Pedersen.I Sø- og Handelsretten har der ifølge Riskær Pedersen været én dommer og to domsmænd på sagen, mens der kommer seks-syv dommere på Højesteret. Han vurderer, at 40-50 procent af lignende sager fra Sø- og Handelsretten får et andet udfald i Højesteret.

"Det, at man flytter aktivet fra et selskab over i et andet, man selv ejer, er alene for at få skåret mig og fonden af. Vi mener, at hele operationen blev lavet for at spare 100-125 millioner til fonden og mig. Vi mener, at vi kan bevise det, men bevisførelsen er besværlig og kompliceret, og derfor kan vi ikke bare lade en enkelt domstol med en jurist og to domsmænd kaste det afgørende lod. Vi skal have flere juridiske øjne på," mener han.

Som led i bevisførelsen har Riskær blandt andet tilvejebragt nye dokumenter, ligesom der kommer nye vidneafhøringer, der ifølge forretningsmanden kan kaste nyt lys over de komplicerede aspekter i sagen.

Han venter, at sagen kommer til at tage mellem et år og halvandet, og erstatningskravet er på "ca. 50 millioner inklusiv de renter, der er løbet på."

Allerede inden sagen kommer for Højesteret, er sagsomkostningerne foreløbigt løbet op i fire millioner kroner, hvilket Riskær finder ganske urimeligt. Men det er dyrt at få sagen for Højesteret.

"Det koster mig en bondegård i retsafgifter og advokathonorarer, men det er nødvendigt at gøre. Man kan ikke gå i Højesteret uden at sende en check, det koster penge i denne verden at føre retssager."

Riskærs familiefond solgte i 2000 Cybercity for omkring en halv milliard kroner til den amerikanske kapitalfond Advent International, men i 2003 blev Cybercity solgt videre internt for omkring en kvart milliard, hvorved optionerne blev værdiløse. Optionerne ville have givet en stor milliongevinst ved videresalg for over den halve milliard.14 måneder senere blev Cybercity så solgt til det Telenor-ejede Sonofon for omkring 1,4 milliarder kroner.

Det fik Klaus Riskær Pedersen til at lægge sag an mod 11 personer og selskaber involveret i den interne handel. Men alle personer og selskaber er blevet frifundet i Sø- og Handelsretten.

Riskær etablerede Cybercity tilbage i 1995, og selskabet blev til en af landets største udbydere af internet.