Zoner i København kan få enorm betydning for nattens byture: Her er de

Københavns Kommune vil inddele byen i zoner, der kan få stor betydning for barer, restauranter og cafeers mulighed for at holde åbent om natten. Her er en oversigt over, hvor store områder, det drejer sig om, og hvad det betyder.

Der er ikke gennemsigtighed nok i det nævn, der uddeler bevillinger i København, mener Københavns Beboernetværk. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Et nyt udspil fra Københavns Kommune vil dele byen op i zoner, der alt efter zonens farve skal gøre det sværere for barer, cafeer, værtshuse, restauranter og øvrige serveringssteder at sælge alkohol i nattetimerne.

For der er simpelthen for meget larm, for meget støj, for meget svineri i gaderne såvel som drukrelaterede voldsepisoder, lyder det i kommunens udkast.

Kommunen ønsker derfor at ramme de såkaldte nattilladelser, som er en alkoholbevilling for serveringsstederne i tidsrummet fra midnat til klokken 5 om morgenen.

Som »klart udgangspunkt« skal der ikke gives nye nattilladelser i tidsrummet fra klokken 24 til klokken 5 om morgenen, står der i planen, og kommunen ønsker, at udskænkningsbegrænsningerne også skal gælde ved overtagelser og fornyelser for bevillingerne.

Nattelivsplanen har endnu ikke været i høring i de politiske udvalg i kommunen og skal behandles torsdag i Kultur- og Fritidsudvalget.

Den røde zone

Den røde zone er karakteriseret ved, at der er mange serveringssteder. Her ønsker kommunen at begrænse mængden af nye alkoholbevillinger til restaurationer og som »klart udgangspunkt« gives der ikke nye nattilladelser i tidsrummet fra klokken 24 til klokken 5. Fold sammen
Læs mere

I den røde zone skal der ifølge kommunens udkast som udgangspunkt ikke gives nye nattilladelser for serveringsstederne. Området omfatter hele Indre By, store dele af Nørrebro, indre Vesterbro og Christianshavn, da det er de steder, som »belaster« mest.

I udspillet kategoriserer kommunen restaurationerne ud fra, hvor belastende de er for nattelivet, for naboers nattesøvn og ud fra, hvilke støjgener og svineri de medfører. En restauration kan dermed enten være i kategori A, B eller C.

Kategori A er de mindst belastende og omfatter eksempelvis spiserestauranter, hoteller, cafeer, kulturinstitutioner, selskabslokaler, foreninger, fredagsbarer og kollegiebarer.

Kategori B kalder kommunen for »moderat belastende«. Det er barer, værtshuse, bodegaer, stripklubber og spisesteder, der omdannes til bar i aftentimerne.

C er den mest belastende og omfatter diskoteker, natklubber, barer med dansegulv, spillesteder, selskabslokaler i nattetimerne, øvrige steder med høj musik og dans og alle restaurationer med åbningstid efter klokken 2 om natten.

Den røde zone er den mest belastede zone, da den indeholder særligt mange restaurationer i kategorien C og B, mener kommunen.

Den gule zone

Den gule zone omfatter størstedelen af brokvarterene. Her lægger kommunen op til, at man skal være særligt tilbageholdende med tildeling af nye nattilladelser. Fold sammen
Læs mere

I den gule zone skal man fremover være særligt tilbageholdende med uddelingen af alkoholbevillinger i om natten.

Zonen omfatter størstedelen af brokvartererne, der omkranser den mest belastede røde zone.

Den blå zone

Den blå zone i Nattelivsplanen omfatter restaurationer i Kødbyen, Nyhavn og Metropolzonen, og Københavns Kommune ønsker, at den skal være undtaget restriktionerne. Fold sammen
Læs mere

Den blå zone er i virkeligheden flere zoner inde i de ellers belastede zoner. Her skal der ikke være lige så strenge restriktioner for beværtningernes mulighed for at sælge alkohol om natten og bevillinger til udendørsservering indtil klokken 2.

Det er Nyhavn, Kødbyen og den såkaldte Metropolzone ved Rådhuspladsen og den del af Vesterbro.

Den grønne zone

Grøn zone omfatter nye og gamle bydele med overvejende beboelsesområder. Her skal der ifølge kommune kunne gives alkoholtilladelser til flere restaurationer end i de øvrige zoner. Fold sammen
Læs mere

Den grønne zone rummer nye og gamle bydele og ligger i byens udkant. Det er her, at der registreres færrest »ordens- og ædruelighedsmæssige hændelser«, skriver kommunen i Nattelivsplanen.

Her vil der kunne gives alkoholbevilling til restaurationer i kategori A og B, medmindre, at der er »miljømæssige, politimæssige eller andre hensyn«, som taler imod, skriver kommunen.