Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Eksperternes sandhed om Eritrea

»Eritrea-rapporten« er efterhånden gået hen og blevet en af dansk litteraturs hovedværker. Den læses endog i England. Det til trods for at den er udskældt, men det bliver kontroversielle værker næsten altid. Der er det galt med den, at den »tegner et misvisende billede af Eritrea«. Den er med andre ord ikke realistisk, for billeder skal helst ligne virkeligheden. Det mener vi jo også, at malerier skal, ikke sandt?

Vi har at gøre med en sprogfilosofisk debat, idet den store hær af Eritrea-eksperter – findes der virkelig så mange rundt om på universiteterne, der forsker i Eritrea? – er enige om, at rapportens påstande ikke kan »verificeres«. Disse forskere er, hvad der kaldes, positivister; de mener, at sproget er et spejl af verden. De ved, hvordan der ser ud i Eritrea. De mener, at de selv kan tegne et sandt billede.

Al erkendelse er styret af interesser. Hvis man gerne vil have flere asylansøgere fra Eritrea, er rapporten misvisende, og hvis man helst ikke vil, er rapporten sand. Man skulle derfor lige tjekke Eritrea-eksperternes politiske tilhørsforhold. Det ville afsløre en hel del. Husk: I et demokrati er sandheden partisk.