Dokumentation eller indicier

Det forunderlige spil omkring dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig«, som påstod, at fanger med den danske regerings viden i 2002 blev overdraget til tortur i amerikansk varetægt i Afghanistan, blev ikke mindre mærkværdigt i går, da en uvildig rapport bestilt af fagbladet Journalisten og Center for Journalistik på Syddansk Universitet blev offentliggjort.

Rapportens konklusioner blev serveret, som om filmen og dens instruktør Christoffer Guldbrandsen blev »frikendt« for at bedrive uhæderlig journalistik og at filmen blev »blåstemplet«. Mediet, som bragte filmen, Danmarks Radio, var i skikkelse af mediedirektør Lars Grarup ikke sen til at ride med på denne bølge.

Men faktisk er rapportens delkonklusioner alvorlige for filmen. Der står, at der ikke i filmen føres dokumentation for, at danske styrker systematisk overdrog fanger til amerikanerne. At det ikke dokumenteres, at de blev udsat for tortur. Og at filmens dokumentation generelt består af indicier. Ja, det konkluderes endog, at den bærende præmis om tortur og grundlaget for en rigsretssag mod statsministeren ikke har noget belæg filmen igennem.

Faktisk støtter rapportens delkonklusioner den kritik, der også blev rejst på denne plads i forbindelse med filmens offentliggørelse: At »Den Hemmelige Krig« har konspirationsteoriens karakter, hvor indicierne bygges oven på hinanden og tilsammen skaber billedet af en frygtelig forbrydelse, som man imidlertid aldrig dokumenterer. Hvordan det kan blive til en frifindelse og blåstempling, må man undre sig over.