Finanstilsynet offentliggør estisk brevveksling om Danske Bank

Det danske finanstilsyn har offentliggjort to breve mellem dem selv og deres estiske kolleger i sagen om tilsynsansvaret for Danske Banks hvidvaskskandale.

Formand Kilvar Kessler fra det estiske finanstilsyn har ad flere omgange kritiseret sine danske tilsynskolleger for at have håndteret Danske Bank for blidt i hvidvaskskandalen. Det danske finanstilsyn har onsdag offentliggjort brevveksling mellem de to tilsyn i forsøget på at kaste mere lys over sagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Asger Ladefoged

Slagvekslingen mellem det danske og det estiske finanstilsyn vedrørende tilsynsansvaret i Danske Banks hvidvaskskandale fortsætter. Senest har Finanstilsynet herhjemme offentliggjort en brevveksling mellem de to tilsyn i forsøget på at kaste mere lys over sagen set fra det danske synspunkt.

Der er tale om to breve. Ét dateret oktober 2009 fra det estiske tilsyn til deres danske kolleger og et andet dateret den 17. april 2013. Ifølge tilsynet har man med Kammeradvokatens velsignelse fået lov til at offentliggøre dokumenterne, da vurderingen er, at man ikke overtræder Finanstilsynets lovbestemte tavshedspligt.

I det første brev fra 2009 oplyser det estiske tilsyn de danske kolleger om resultaterne af en hvidvask-inspektion i den estiske filial. Esterne konkluderer blandt andet, at filialen var opmærksom på hvidvaskrisici og havde iværksat tiltag, »der var på linje med de højeste internationale standarder og passende i forhold til at opretholde non-resident kunderne«. Det blev også konkluderet, at det estiske tilsyn havde konstateret nogle svagheder, men ikke fundet alvorlige mangler eller problemer, og at de problemer, der var identificeret i 2007, så ud til at være håndteret.

Et seriøst slag

Det ser umiddelbart ikke så godt ud for det estiske tilsyn, hvis formand, Kilvar Kessler, ad flere omgange kritiseret sine danske kolleger for at have behandlet Danske Bank for blidt i hele forløbet omkring den enorme hvidvaskskandale, hvor op mod 1.500 mia. kroner i mistænkelige transaktioner blev kanaliseret gennem Danske Banks estiske filial. Man skal dog være opmærksom på, at brevet er skrevet helt tilbage i 2009.

Den seneste kritik fra esterne kom, da det estiske tilsyn tirsdag uddelte et forbud til Danske Bank mod at drive bankforretning i landet gældende fra om otte måneder som følge af hvidvaskskandalen.

»Det har medført et seriøst slag til gennemsigtigheden, troværdigheden og omdømmet på det estiske finansielle marked, mens tilsynsmyndigheden i hjemlandet har håndteret banken blidt,« udtalte tilsynsformanden her.

Og i kølvandet på, at det danske finanstilsyn i januar udsendte en ny redegørelse af hele forløbet med dets håndtering af Danske Bank-sagen, hvori man mere eller mindre frikendte sig selv, kom der også en bredside fra det estiske tilsyn. Man påpegede her, at det var dem, der tvang Danske Bank til at lukke sin non-residents-portefølje i 2014 og 2015.

»Ingen anden myndighed i Danmark eller Estland har gjort en stor indsats for at afvikle disse risici og håndtere svagheder i Danske Banks ledelse på det tidspunkt,« skrev tilsynet.

Tilsynsbesøg uden dansk deltagelse

Så kommer vi til det andet brev, der er fra april 2013 og sendt fra det danske tilsyn til de estiske kolleger. I brevet henviste Finanstilsynet til drøftelserne med det estiske tilsyn i 2012 om Danske Bank og til bankens daværende forklaringer. Brevet er skrevet, efter at esterne havde gennemført en inspektion af den estiske filial, der rejste mistanke om, at banken måske ikke havde indført de rette procedurer i forhold til at kende sine kunder godt nok, og at banken derfor måske havde forbrudt sig mod den estiske antihvidvasklovgivning.

I brevet skriver danskerne også, at det kan være relevant for de estiske kolleger at gennemføre en hvidvaskinspektion i filialen, og man tilbyder at deltage.

Det skete dog ikke umiddelbart i 2013 ifølge den advokatundersøgelse, som Danske Bank fik udarbejdet og offentliggjorde september 2018. Heri kan man læse, at den estiske filial holdt et møde med bestyrelsesformanden for det estiske finanstilsyn den 25. april 2013, hvor den forhøjede risiko forbundet med non-residents-portefølje blev drøftet.

Herefter står der i advokatundersøgelsen, at det estiske finanstilsyn uden ledsagelse fra det danske finanstilsyn ad tre omgange - i marts, juni og juli - på inspektionsbesøg i filialen i 2014.