4200 danskere dør for tidligt som følge af forurenet luft

Selv om luften generelt er blevet renere, får cirka 4200 personer årligt afkortet livet på grund af os og røg.

Luftforurening er skyld i, at cirka 4200 danskere hvert år dør for tidligt.

Det viser en ny rapport, som forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet står bag.

Rapporten bygger på målinger af luftforureningen i de fire største danske byer.

De 4200 for tidlige dødsfald, der relateres til luftforurening, er et gennemsnitstal for 2018, som forskerne har beregnet sig frem til.

Tallet er en stigning på cirka 1000 dødsfald i forhold til året før.

Det skyldes ifølge forskerne to ting: Dels har man forbedret metoden til at beregne for tidlige dødsfald.

Dels er man blevet bedre til at se sammenhænge mellem sygdom og luftforurening.

»Nye forskningsresultater peger på, at luftforureningen har en større rolle i forhold til sygdom end tidligere. Det er dog kun en del af forklaringen.«

»Den anden og vigtigste del er, at vi har forbedret vores modelberegninger, så der er bedre overensstemmelse mellem målinger og modelberegninger,« siger seniorforsker Thomas Ellermann.

Det opjusterede tal for de tidlige dødsfald skyldes ikke en øget luftforurening.

Tværtimod er luften generelt blevet mindre forurenet de senere år.

»Hvis man for eksempel kigger på partikelforureningen, som er den, der betyder mest i forbindelse med befolkningens sundhed, så er koncentrationerne af de fine partikler faldet med omkring 25 procent gennem de seneste ti år,« siger Thomas Ellermann.

Som årsager til den aftagende forurening nævner han eksempelvis nye standarder for partikelfiltre og katalysatorer på biler, lastbiler og busser.

Mængden af sod på H.C. Andersens Boulevard i København, der er en af landets mest trafikerede veje, er som eksempel faldet med omkring 60 procent i løbet af de ni år, man har målt luftkvaliteten.

Forskerne har beregnet, at luftforurening årligt koster samfundet en regning på 79 milliarder kroner.

Det er omkostninger til eksempelvis behandling af sygdomme og lidelser forårsaget af luftforurening.

Aarhus Universitet udfører opgaven med at overvåge luftforureningen for Miljøministeriet.

/ritzau/