Tvivl om jobvækst i industrien

Et massivt industriopsving og flere arbejdstimer over hele linjen. Det billede tegner Danmarks Statistik i en ny opgørelse. Økonomer tvivler.

Allerede for flere måneder siden begyndte danske industrivirksomheder at ansætte nye folk i stor stil. Det viser nye og opsigtsvækkende tal fra Danmarks Statistik, der dermed indikerer, at regeringens forårspakke vil være benzin på et allerede buldrende økonomisk bål.

Men de økonomiske eksperter, som Berlingske Tidende har talt med, tror simpelt hen, at de nye tal er forkerte. Det kan ganske enkelt ikke passe, at der var 4,8 procent flere beskæftigede i industrien i de sidste tre måneder af 2003 end i samme periode året før, mener både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Industri og Nordea.

»Mit valg vil være at lade være med at tro på tallene. Ganske enkelt. Det kan ikke hænge sammen,« siger chefkonsulent Klaus Rasmussen fra Dansk Industri.

Lønudbetalinger faldt
Han henviser til, at industriens samlede lønudbetaling faldt i samme periode. Hvis beskæftigelsen skulle være steget, ville de ansatte altså have fået en stor lønnedgang. Og det tyder løntallene ikke på.

Desuden viser momsindbetalingerne, at industriens produktion faldt. Det harmonerer heller ikke med en stigende beskæftigelse.

Økonom Thomas Pedersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er enig.

»Jeg tror, det er meget svært at finde en industrivirksomhed i Danmark, der har øget sin beskæftigelse i det omfang, som tallene siger. Vi tror ikke, at beskæftigelsen raslede ned i fjerde kvartal. Men både væksten og ledigheden peger i retning af, at beskæftigelsen var for nedadgående,« siger han.

For arbejdsmarkedet som helhed viser de nye tal, at antallet af beskæftigede er steget med 0,1 procent på et år. Men antallet af præsterede arbejdstimer er steget med 0,5 procent. Det giver et vist håb for fremtiden, mener senioranalytiker Jes Asmussen fra Nordea.

Arbejdskraften presses
»Det kan være et tegn på, at man presser sin eksisterende arbejdskraft mere, og det er noget, vi plejer at se forud for et egentligt opsving. Men det er svært at drage nogen håndfast konklusion på baggrund af de her meget mærkelige tal,« siger han.

Den økonomiske overvismand, professor Peter Birch Sørensen, ser usikkerheden som et tegn på, hvor svært det er at vurdere økonomien.

»Det afspejler det problem, man altid har med at vurdere den aktuelle konjunktursituation. Specielt, når man står man ved et vendepunkt, er der ofte ekstra usikkerhed. Det kan faktisk være meget svært at vurdere, om konjunkturerne allerede er vendt,« siger han.

Peter Birch Sørensen havde gerne set, at regeringen havde afventet mere sikre tal, før den besluttede at sætte skub i økonomien med sin forårspakke.

Venstre afviser kritik
Men den kritik bider ikke på Venstres finansordfører Kristian Jensen.

»Man kan jo godt læse tallene derhen, at opsvinget er på vej. Det har vi jo heller ikke lagt skjult på i præsentationen af forårspakken. Vi vil bare sikre, at det opsving også bliver så kraftigt, at det fører job med sig,« siger han.

Den nye jobstatistik er delvist baseret på stikprøver, og er derfor omfattet af en vis usikkerhed, oplyser Danmarks Statistik. Men ifølge den statistiske varedeklaration er der ikke foretaget nogen beregninger af, hvor stor usikkerheden er.