Topadvokat fyret for inhabilitet for anden gang – denne gang af landsretten

For fire måneder siden fjernede Sø- og Handelsretten en Mazanti-advokat fra konkursboet efter Arnold Busck. Nu har Østre Landsret også fyret ham som konkursadvokat i et af finanskrisens største konkursboer. Nu går han til Højesteret.

Advokat Peter Krarup fra et af Københavns fornemste advokatfirmaer Mazanti-Andersen er for anden gang inden for kort tid blevet fyret som kurator i et konkursbo på grund af inhabilitet. Pr-foto Fold sammen
Læs mere

Det er kun fire måneder siden, at Sø- og Handelsretten fyrede en af sine nære samarbejdspartnere, advokat Peter Krarup, fra konkursboet efter boghandlerkæden Arnold Busck på grund af inhabilitet.

Og nu er Peter Krarup igen blevet afsat på grund af inhabilitet, denne gang fra et af finanskrisens største konkursboer, ejendomskoncernen Sandgården. Nu er det Østre Landsret, der fører kniven.

Advokat Peter Krarup fra et af hovedstadens velkendte advokatfirmaer, Mazanti-Andersen, tilhører en eksklusiv klub af konkursadvokater, såkaldte kuratorer, som har særlig tilknytning til Sø- og Handelsretten i København, som håndterer 40 procent af alle konkurser i Danmark.

Mazanti igen-igen

Den celebre sag om to fyringer på fire måneder startede i december. Kort før jul blev Krarup afsat som kurator fra konkursboet efter Arnold Busck, fordi det viste sig, at en af hans partnere hos Mazanti-Andersen havde været bestyrelsesmedlem i og advokat for boghandlerkæden i mange år. Den form for sammenblanding af interesser går ikke, vurderede Sø- og Handelsretten.

Tidligere i år forlangte en af Peter Krarups kuratorkolleger, advokat Kristian Elvang, at Krarup også skulle fyres fra konkursboet efter ejendomsmatadoren Martin Klüts' milliardkoncern Sandgården. Elvang mente ikke, at Krarup var uvildig eller habil i forhold til Kammeradvokaten, som var i gang med at undersøge en af Krarups advokatpartnere fra Mazanti-Andersen for muligt medansvar for forsikringsselskabet Alphas Insurances konkurs. Landsretten gav Elvang ret, og 31. marts røg Peter Krarup som kurator i Sandgården.

Et mylder af konkursadvokater

Oprindelig var der tre kuratorer i Sandgården-boet, nemlig Kammeradvokatens bestyrelsesformand Boris Frederiksen, Pernille Bigaard fra Skau Reipurth & Partnere og Kristian Elvang fra Elvang & Partnere.

Advokat Kristian Elvang: »En konkurs er meget indgribende, og det siger sig selv, at det er helt afgørende, at en kurator er uvildig og uafhængig af uvedkommende interesser.« Pr-foto Fold sammen
Læs mere

Kristian Elvang har længe været kritisk over for sine medkuratorers indsats i konkursboet og har stillet spørgsmål ved deres uvildighed. Han beskylder blandt andet Boris Frederiksen og Pernille Bigaard for at forsømme at lede efter aktiver til en værdi af 130 millioner kroner i konkursboets vindparkselskaber, og anklager Boris Frederiksen for at tilbageholde dokumenter, som kan belyse sagen. Kristian Elvang har i den forbindelse sat spørgsmålstegn ved, om Frederiksen og Bigaard dermed har pådraget sig erstatnings- og strafansvar.

Kristian Elvang, advokat

»En konkurs er meget indgribende, og det siger sig selv, at det er helt afgørende, at en kurator er uvildig og uafhængig af uvedkommende interesser.«


På grund af uroen blandt kuratorerne indsatte Sø- og Handelsretten i 2019 Peter Krarup som såkaldt ad hoc-kurator for at få friske øjne på uenighederne.

Afsæt hele bundtet

Kristian Elvang var imidlertid så utilfreds med Peter Krarups indsats, at han i december 2020 forlangte, at Sø- og Handelsretten afsatte både Boris Frederiksen, Pernille Bigaard og Peter Krarup. Elvang mente ikke, at de gjorde deres arbejde ordentligt, og at de i øvrigt var inhabile på grund af deres indbyrdes relationer i andre konkursboer.

»En konkurs er meget indgribende, hvad enten den drejer sig om en person eller et selskab. Det siger sig selv, at det er helt afgørende, at en kurator er uvildig og uafhængig af uvedkommende interesser. Det er hele forudsætningen for, at man i et retssamfund kan retfærdiggøre at tage personer og selskaber under konkursbehandling,« siger Kristian Elvang.

Men Sø- og Handelsretten var ikke til sinds til fyre hverken Frederiksen, Bigaard eller Peter Krarup. Den sidste blev i stedet forfremmet fra såkaldt ad hoc-kurator med afgrænsede opgaver til at være fuldtonet kurator i samarbejde med Pernille Bigaard og Boris Frederiksen.

Til gengæld blev Kristian Elvang fyret for samarbejdsvanskeligheder efter mere end ti års arbejde med konkursboet.

Klagede til landsretten

Men Kristian Elvang gav ikke op og kærede sagen til Østre Landsret. Her skærpede han sin argumentation og pegede på, at Peter Krarup var inhabil i forhold til Boris Frederiksen på grund af Frederiksens rolle som kurator i boet efter forsikringsselskabet Alpha Insurance, hvor Krarups partnerkollega sad i bestyrelsen i en årrække.

Kammeradvokatens bestyrelsesformand, Boris Frederiksen har været i gang med at undersøge Peter Krarups partnerkollega i advokatkontoret Mazanti for muligt ledelsesansvar for forsikringsselskabet Alpha Insurance's konkurs. Derfor er Krarup inhabil som medkurator for Boris Frederiksen i et helt andet konkursbo, nemlig boet efter milliardkoncernen Sandgården, siger landsretten. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen.

I slutningen af marts var landsretten klar med sin kendelse og fratog Peter Krarup alle hans poster som kurator i Sandgården og koncernens to vindparkselskaber.

Landsretten peger på, at Boris Frederiksen som kurator i »et andet konkursbo« (Alpha Insurance, red.) undersøger, om en af Peter Krarups advokatpartnere har pådraget sig ledelsesansvar som bestyrelsesmedlem i det konkursramte selskab.

Østre Landsret mener derfor, at der kan rejses tvivl om Peter Krarups upartiskhed i »væsentlige spørgsmål« omfattet af hans hverv som kurator i Sandgården-komplekset, herunder stillingtagen til, om medkurator Boris Frederiksen har pådraget sig erstatnings- og/eller strafansvar under bobehandlingen.

Konkurser i lukkede rum

Selvom han selv har mistet hvervet som kurator i Sandgården, er Kristian Elvang tilfreds med Østre Landsrets afgørelse.

»Jeg har haft problemer med at trænge igennem hos domstolene med mine synspunkter om behovet for et opgør med en syg kurator- og virksomhedskultur i nogle dele af advokatbranchen og hos Sø- og Handelsretten. Østre Landsrets kendelse markerer et gennembrud,« siger han og peger på, at habilitet for kuratorer i konkursboer er særdeles vigtig – endnu vigtigere end for dommere i retssager:

»Dommere agerer i et fuldt oplyst rum. En retssags interessenter har adgang til sagsakterne og til at overhøre de mundtlige forhandlinger i retssalen, og de får et godt grundlag for at forholde sig kritisk til en dommers skøn og dispositioner.«

»Kuratorerne agerer i et lukket rum. Et konkursbos interessenter har ingen eller kun begrænset indsigt i konkursboets forhold, og de må forlade sig på, at de kan have tillid til kurator,« siger Kristian Elvang.

Krarup til Højesteret

Peter Krarup har indbragt landsrettens afgørelse for Procesbevillingsnævnet med henblik på at få den prøvet i Højesteret.

Over for Berlingske peger han på, at han allerede i november 2020 spurgte Sø- og Handelsretten, om han var habil i boet efter Sandgården, og i januar 2021 afsagde Sø- og Handelsretten kendelse om, at hans habilitet var i orden. Sø- og Handelsrettens vurdering er altså stik modsat Østre Landsrets.

Peter Krarup mener, at landsrettens fyring af ham udvider fortolkning og omfanget af anvendelsen af habilitetsbestemmelsen i konkursloven i forhold til tidligere praksis. Derfor går han til Højesteret:

»Det er afgørende at få en principiel stillingtagen fra Højesteret til, om en sådan udvidende fortolkning af bestemmelsen skal opretholdes, idet en sådan praksis, som nu er fastlagt af Landsretten, vil have vidtrækkende konsekvenser for bobehandlingen i konkursboer fremover,« skriver han i et mailsvar til Berlingske.

Nul krav mod Mazanti-partner

Peter Krarup oplyser, at Boris Frederiksens undersøgelser af hans partnerkollega fra Mazanti-Andersen vedrørende Alpha Insurance er afsluttet, uden at Kammeradvokaten har rejst krav mod kollegaen.

Hertil siger Kristian Elvang:

»Hvilken konklusion Kammeradvokaten er nået til i vurderingen af, om advokat Peter Krarups medpartner har pådraget sig erstatnings- og strafansvar, er i princippet ligegyldigt. Det afgørende er, at Boris Frederiksen og Peter Krarup havde et indbyrdes afhængighedsforhold, da Frederiksen som kurator i Alpha Insurance foretog vurderingen.«

Kammeradvokatens Boris Frederiksen ønsker ikke at kommentere sagen, og samme besked kommer fra Sø- og Handelsrettens præsident, Lotte Wetterling, som ikke udtaler sig om rettens konkrete sager og afgørelser.