TK Development effektuerer salg af Field's-andel

TK Development har som planlagt mandag effektueret salget af sin ejerandel i shoppingcentret Field''s på Amager til den norske partner Steen & Strøm, der har indbetalt 1,1 mia. kr. til selskabet.

Beløbet bruges til at nedbringe TK Developments bankgæld.

I starten af december meddelte selskabet, at det havde solgt sin 50 pct.''s ejerandel i Field''s-projektet for foreløbigt 1,184 mia. kr.

Salget indebar en nedskrivning af projektet for TK''s vedkommende på 75 mio. kr., men selskabet fastholdt alligevel sine forventninger til regnskabsåret 2004-2005, da specielt koncernens aktiviteter i Centraleuropa ventes at bidrage med et bedre resultat end tidligere ventet. Inden udløbet af regnskabsåret i januar venter koncernen nemlig at have solgt projekter i Centraleuropa.

Nedskrivningen skyldes dels øgede handelsomkostninger i forbindelse med udskiftningen af køber, dels en nedskrivning af parkeringsdelen i Field''s-projektet. Koncernen har tidligere oplyst, at salget af shoppingcentret kunne medfører en gevinst på 50 mio. kr. eller et tab på op til 150 mio. kr. i forhold til kostprisen.

Den endelige salgspris for Field''s-andelen vil først blive fastlagt den 1. marts 2007 på basis af nettolejen på det tidspunkt og et direkte afkast på 7 pct. ifølge Steen & Strøm. RB-Børsen