Tilliden er vendt tilbage til TK

TK Developments aktie er steget næsten 50 pct. på blot tre dage efter gode nyheder om stigende priser på butikscentre i Polen.

Efter et hav af skuffelser, nedjusteringer og dårlig omtale er investortilliden til TK Development i hastig bedring.

På bare tre dage er TK-aktien steget med noget nær 50 procent.

Første løft i aktien skete onsdag, da den hårdt forgældede koncern solgte et butikscenter i Polen til et britisk investeringsselskab til en pris, der var pænt bedre end den bogførte værdi.

TK Development ejer 8-9 butikscentre i Polen, Tjekkiet og Slovakiet, og med den stigende investorinteresse, der er for den slags ejendomme, efter at de østeuropæiske lande er kommet med i EU stigning, har TK Developments administrerende direktør Frede Clausen givet udtryk for, at de østeuropæiske centre måske er mere værd, end koncernen hidtil har regnet med.

Han ønskede dog endnu ikke at ændre sin forventning om et nul-resultat for det regskabsår, der udløber 31. januar.

Der har længe været mistro til udmeldingerne fra TK Development. Men næste løft i TK-aktien kom torsdag, da det børsnoterede ejendomsselskab Foras overraskende fortalte, at der også er udenlandsk interesse for Foras' butikscentre i Polen.

Foras, der i øvrigt tidligere har arbejdet sammen med TK Development om shoppingcentre i Polen, meldte samtidig om stærkt stigende efterspørgsel på attraktivt beliggende butikscentre i Polen og om stigende markedspriser.

Samtidig opjusterede Danske Banks aktieanalytikere deres anbefaling af TK-aktien med den begrundelse, at projektsalgene øger sandsynligheden for at TK Development overvinder sine finansielle problemer.

TK Development lider under en meget svag likviditet og store gældsforpligtelser.

Med salget i Polen er likviditeten forbedret, og på mandag modtager selskabet en acontobetaling for salget af halvparten af shoppingcenteret Fields i Ørestaden til partneren Steen & Strøm. Dermed bliver der barberet 1,1 milliarder kr. af TKs gæld.