Store udsving på reklameforbruget

Læs mere
Fold sammen
Mens annonceafmatningen fordeler sig jævnt blandt de store og små brancher, er det tilsyneladende blandt

de 10 mindste brancher annoncemæssigt, at man kan konstatere de største udsving i reklameforbruget, når der ses

isoleret på de enkelte brancher. Således ses den største nedgang i annoncekronerne inden for "Farver og Tapet"

med et fald på 30,4 fra år 2000 til 2001, mens der samtidig kan konstateres de største opsving i reklameforbruget

inden for brancherne "Energi" og "Opvarmning og ventilationsudstyr".


Disse 2 brancher udgør samlet

en stigning i reklamekronerne på 32 pct. fra år 2000 til 2001. Branchen "Opvarmning og ventilationsudstyr" er

en af de mindste brancher annoncemæssigt. Ikke desto mindre ses her en markant fremgang på 35,3 pct. fra 2000 til 2001

og dermed er der tale om den branche blandt 26 hovedbrancher, der udgør det største opsving med et annonceforbrug på

11,8 millioner kroner i år 2000 og 16 millioner kroner i 2001. Det er især reklamer indenfor kategorierne "Pejse

og brændeovne", der giver et udsving med en stigning på mere end 100 pct. fra år 2000 til 2001.


De nye

reklamekroner er primært placeret i TV spots, hvor der blev brugt 2,6 millioner kroner i 2001 mod 0 kr. året før.

Samtidig ses en 5 dobling af reklameforbruget på dagblade inden for pejse og brændeovne. Reklameforbruget på ventilationsudstyr

alene er steget med ca. 13,6 pct., hvor annoncørerne har opprioriterert magasiner og lokale gratis aviser.


Næst

efter branchen "Opvarmning og ventilationsudstyr" ses inden for "Energi" det største opsving i annonceforbruget

fra år 2000 til 2001 på knap 32 pct. "Energi" dækker her samlet kategorierne energi , tankstationer, fast

brændsel, motorolie, fyringsolie og benzin. Disse annoncører har valgt at fokusere langt mere på mediagrupperne

biograf, outdoor, radio og særligt dagblade i år 2001 i forhold til året før.


Ser vi nærmere på

de enkelte kategorier, er det bl.a. reklamer for benzin og fyringsolie, der springer i øjnene. Således er annonceforbruget

på fyringsolie alene steget med 62,5 pct. fra år 2000 til 2001 og inden for benzin ses en samlet stigning på 80

pct. i samme periode.


Reklameforbruget på energi i øvrigt, dvs. vand- og vindenergi, gas, naturgas og el er steget

med knap 42 pct. og her ses samtidig en markant omstrukturering af annoncørernes annonceaktivitet og reklameforbrug.


I

år 2000 lå Scan Energi og Dong Naturgas som de største 2 energiannoncører med et forbrug på hhv. 3,3

millioner og 2,1 millioner Kroner. I år 2001 nedjusterede Dong Naturgas reklameforbruget markant med ca. 77 pct. i forhold til

året før, mens Nesa markerede sig med en kraftig stigning fra ca. 234.000 kr. i 2000 til 2,7 millioner kroner i 2001

og placerede sig dermed som den 3. største energi annoncør i 2001.


Energi E2 lå som den største energi

annoncør i 2001 med et forbrug på 6,4 millioner kroner og dernæst Energi Danmark med 3,1 millioner kroner i 2001.


*Gallup

Adfacts opmåler annoncering i 260 medier inden for print, radio, tv, biograf, outdoor. Reklameforbruget opgøres i bruttobeløb

på basis af mediernes listepriser. Lokale TV og radio stationer indgår ikke i opgørelsen. På print opmåles

annoncer på 250 mm eller derover.