Sommeren før mørket?

Det er højsommer, selv om vi ikke kan mærke det udenfor, hvor himlen er grå af regn og rusk

Mange holder fri fra på mandag, hvor det, der i gamle dage blev kaldt industriferien, indledes.

Men de færreste virksomheder lukker helt. I vore dage foregår en stor del af forretningen via nettet. Her forventer kunderne at blive betjent døgnet rundt.

Vi, der skal på sommerferie, vil gerne tage af sted med en god mavefornemmelse. Så er det lettere at slappe af og komme tilbage efter ferien. Derfor prøver vi at lukke så mange sager som muligt.

Heldigvis kan de fleste i dansk erhvervsliv holde ferie med god samvittighed.

Som det fremgik af ErhvervsBladets rundspørge til mindre virksomheder i mandagsavisen har første halvår mange steder været "vildt travlt". Også i andet halvår ventes aktivitetsniveauet at blive højt.

Den største udfordring har været at finde kvalificerede medarbejdere. Der mangler hænder overalt.

Selv om vi nu skal slappe af med familie og venner, vil vi nok ind imellem tænke lidt på forretningen.

Og måske spørge os selv, om det nu også kan blive ved at gå så godt, som det tegner.

De fleste af os nages af en lille tvivl.

I denne sommer har vi set, hvordan den ene faggruppe efter den anden stiller store lønkrav og vil have del i opsvinget. Vel at mærke uden at ville bestille mere.

Hvor længe kan den trafik blive ved, uden at det hele ender i inflation og lavkonjunktur?

Konsekvenserne af et tilbageslag varierer naturligvis fra branche til branche. De virksomheder, der er afhængige af hjemmemarkedet, vil være særligt følsomme. Dem, der lever af den internationale efterspørgsel, behøver næppe frygte for udviklingen.

Som virksomhedsleder er ens første pligt at begrænse de risici, man ser mod virksomheden i sin omverden og internt.

De eksterne kan man ikke afværge, men kun gardere sig bedst muligt imod. De interne kan der gøres noget ved.

Grundlæggende handler det i andet halvår om at få sit produktionsapparat udnyttet fuldt ud. Ikke om at udbygge det. Efterspørgslen kan man regulere ved at sætte prisen op.

Nogle af de penge, der tjenes, bør nok lægges til side til dårlige tider, for de kommer før eller senere.

Sommerferien er til for at lade op og genetablere det mentale overskud.

Der bliver brug for det i det travle efterår og måske især i den sure vinter, der meget nemt kan følge.

God sommer.