Skrappe krav til bank- folk

Har banken økonomiske interesser i en virksomhed, som bankens analytikere skriver om, skal kunderne have det at vide.

Nordea bliver tvunget til at skrive i en børsanalyse af RTX Telecom, at banken ejer aktier i RTX Telecom. Og hvis en bank udarbejder en analyse af et selskab, som samtidig har bedt banken om at stå for en børsintroduktion, skal bankens analyse tydeligt angive det.

Eksemplerne er blandt konsekvensen af de nye regler for analytikere, når et nyt EU-direktiv bliver implementeret i dansk lovgivning. Derudover skal det tydeligt fremgå af analysen, hvad der er fakta - og hvad der er analytikerens egen vurdering.

Hidtil har de danske analytikere arbejdet efter en form for fælles kodeks og etiske regler for branchen, men snart vil der komme specifikke regler på området, oplyser Finanstilsynet.

»I EU har vi såkaldte universielle pengeinstitutter, der dækker alt lige fra analyser, kreditter, børsintroduktioner og meget andet. Derimod er det langt mere adskilt i USA. Derfor har EU krævet, at kunderne som minimum får at vide, hvis et pengeinstitut har en selvstændig økonomisk interesse i en virksomhed, som den samtidig udarbejder børsanalyser af,« siger Nis Juul Clausen, professor i børsret ved Odense Universitet og samtidig medlem af det ekspertudvalg, som EU-Parlamentet har nedsat.

Nis Juul Clausen peger bl.a. på forløbet omkring Himmerlandsbanken som skrækeksempel på.

»Da Himmerlandsbanken var tvunget i knæ økonomisk, solgte banken konvertible obligationer til kunderne. Kunderne fik imidlertid ikke noget at vide om, at det var altafgørende for banken, at obligationerne blev solgt,« siger han.

Netop Himmerlandsbank-skandalen var med til, at forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen tog initiativ til en række etiske regler på området. Samtidig har bl. a. Børsmæglerforeningen af egen drift vedtaget et branchekodeks, men nu kommer der altså faste regler.

Det er endnu usikkert, hvornår EU-direktivet bliver indarbejdet - i dansk lovgivning.