Rynkeby presset trods rekordresultat

Når en virksomhed tredobler overskuddet i forhold til året før, skulle man tro, at det er svært at holde

armene nede. Sådan er det ikke helt hos Rynkeby Foods i Ringe, som kom ud af 2002/03 med et overskud før skat på 28,3

mio. kr. hvilket næsten var en tredobling af resultatet året før.- Vi har en lavere omsætning, og resultatet

af den primære drift ligger 10 mio. kr. under sidste år, så vi synes, at vi er presset på driften, siger adm.

direktør Jørgen Dirksen fra Rynkeby.- Så årets resultat er lavere end forventet. At det så alligevel

er lykkedes at forbedre bundlinien markant "kan i al væsentlighed henføres til de særlige poster, som relaterer

sig til lukning af fabrikken i Rynkeby", som det skrives i ledelsesberetningen.Rynkeby Foods har nemlig samlet sine aktiviteter

i Ringe og solgt de gamle bygninger i Rynkeby fra, og det har betydet færre ansatte, nemlig 313 imod 359 året før.

Samtidig er en række produkter enten outsourcet eller afviklet, og desuden er Rynkeby Foods ophørt med at udføre

tappeopgaver som underleverandør.Omkostningerne til lukningen i Rynkeby var seks mio. kr. mindre end afsat i regnskabet

året før, og dette beløb er tilbageført. Samtidig har store indkøringsproblemer af et nyt lagerstyringssystem

på et nyopført højlager i Ringe påvirket regnskabet negativt med mere end 3,5 mio. kr.- Vi koncentrerer

os nu udelukkende om udvikling, produktion og salg af frugtbaserede produkter, som er et område, hvor vi i 2002/03 har realiseret

en svagt stigende omsætning, selv om vi opererer på et hårdt marked med et ændret handelsmønster og

en hård konkurrence, siger Jørgen Dirksen.Han forventer, at den hårde konkurrence vil fortsætte i

de kommende år, bl.a. fordi den tyske LIDL-discountkæde kommer til Danmark, formentlig i foråret 2005. Tyskland

har et stort forbrug af juice, og det vil præge den nye kædes sortiment.Rynkeby Foods investerer mange penge i

produktudvikling, og virksomheden vil til foråret nogle nye produkter, som man har brugt mange kræfter på at udvikle.-

Resultatet i indeværende regnskabsår, 2003/04, vil også være præget af omstillinger og store investeringer,

og først fra 2004/05 forventer vi, at indtjeningen vil blive påvirket positivt, siger direktøren.Rynkeby

indledte i 2002 et samarbejde med det svenske juiceselskab JO Bolaget inden for indkøb, udvikling og markedsføring,

og dette samarbejde forventes i 2003/04 at vise positive resultater.