Rekord i slæbebådsudgifter

Esbjerg Havn markedsfører sig på sin strategisk gode placering i forhold til en række udenlandske destinationer.

Men på et punkt ligger den vestdanske havn afsides: Bugsering med slæbebåde.


Det er kostbart at opretholde

et beredskab med flere slæbebåde placeret i havnen, når der ikke er opgaver i andre havne i nærheden. Det

betaler de rederier, der benytter havnen, dyrt for.


Da den 225 meter lange og 32 meter brede "Torm Malene" i dagene

2.-5. november i fjor var i Esbjerg for at aflevere godt 43.000 ton kul, kostede besøget 385.000 kr. i alene slæbebådsudgifter.


-

Slæbebådsudgifterne er høje i alle danske havne, men der er mere konkurrence om opgaverne i Storebælt, hvor

det er nemmere at få fremmede bugserskibe fra Tyskland og Polen. Det er dyrt for andre bugserselskaber at komme til Esbjerg,

siger operationschef Anne Mentz Hansen, Dampskibsselskabet Torm.

Tilskud til bugsering

Det altdominerende danske bugserselskab,

det A.P. Møller-ejede Svitzer A/S, har to skibe stationeret i Esbjerg.


Men når et skib af Panmax-størrelsen

kommer til havnen, er det nødvendigt at sejle et tredje fartøj til for at klare at få skibet ind til kajen. Det fordyrer

havneudgifterne - til stor skade for havnens konkurrenceevne.


- Prisen på 385.000 kr. for få timers indsats vil jeg

med mine 20 års erfaring fra rederidrift anslå som ubestridt verdensrekord i slæbebådsomkostninger, siger

Esbjergs havnedirektør, Per Wistoft.


Havnedirektøren afslørede forleden i ErhvervsBladet, at havnen har besluttet

af give 5-25 pct. i tilskud til slæbebådsudgifter til de faste rederier, der anløber havnen.


Det sker for

at hindre, at linjetrafikker forsvinder fra havnen.


Samtidig appellerede han til politikerne om at give danske havne lige vilkår,

så andre end Århus Havn og enkelte øvrige havne kan få lov til at udføre lodsning og bugsering.


Sundt

med konkurrence

Operationschef Anne Mentz Hansen vurderer, at danske havneudgifter er blandt de dyre i forhold til udenlandske havne.

Da udgiften til bugsering typisk udgør op mod halvdelen af omkostningerne ved at lægge til kaj i danske havne, er det

en tung post.


- Svitzer har et beredskab, der med de danske lønninger er dyrt. Det ville dog være sundt med en større

dansk konkurrent til at tage kampen op.


- Vi har så få anløb i Danmark årligt, at vi ikke er i stand

til at etablere vores egen løsning, siger Anne Mentz Hansen.