Oticon Fonden skyder 350 mio. i ejendomme

Ejendomsselskabet Jeudan får Oticon Fonden som ny storaktionær. Fonden betragter ejendomsselskabet som et »langsigtet lavrisikoaktiv«.

Oticon Fonden, der er hovedaktionær i høreapparatproducenten William Demant, bliver nu storaktionær i det børsnoterede ejendomsselskab Jeudan.

Det sker i forbindelse med, at Jeudan udvider sine investeringsmuligheder gennem en kapitaludvidelse, der skal indbringe et provenu på mindst 550 mio. kr.

De eksisterende storaktionærer Nykredit og Nesdu har givet tilsagn om at tegne sig for 200 mio. kr. tilsammen, mens Oticon Fonden vil nyinvestere op til 350 mio. kr. Det vil give fonden en ejerandel på godt 20 pct. ligesom Nesdu. Nykredit er største aktionær med mindst 21 pct.

»Det er en langsigtet pengeanbringelse i et formentlig lavrisikoaktiv. Vi har en del midler, som vi skal anbringe, som dels plejes af en udmærket porteføljeforvalter, Danske Bank, dels prøver vi selv at gøre det,« siger formanden for Oticon Fonden, Knud Sørensen, der tidligere var ordførende bankdirektør i Danske Bank.

Oticon Fondens største aktiv er ejerandelen på godt 60 pct. af aktierne i William Demant. Med gårsdagens aktiekurs havde ejerandelen en værdi på ni milliarder kr.

Fonden ønske at bevare en ejerandel på mellem 60 og 65 pct. af William Demant. Men da den velkørende producent af høreapparater jævnligt køber egne aktier tilbage i stedet for at udbetale aktieudbytte, bliver Fonden nødt til at sælge aktier ind i mellem.

»Hvis William Demant fortsætter med at foretage aktietilbagekøb, og fonden ikke foretager sig noget, så vil fondens aktieandel jo stige og til sidst i en sådan grad, at der ikke er nogle frie aktier tilbage. Derfor er vi nødt til at sælge nogle Demant-aktier en gang imellem, og det giver nogle likvider,« siger Knud Sørensen.

Oticon Fonden har i forvejen investeret i det gamle Tuborg Bryggeri. I begyndelsen af året begyndte Fonden så at udvise interesse for Jeudan, og Knud Sørensen vil ikke afvise flere lignende investeringer.

Jeudans adm. direktør Per Hallgren er særdeles tilfreds med Oticon Fondens engagement.

»Nu får vi en ny langsigtet investor. Og det er en aktionær, der har en kapitalstyrke til at fortsætte, hvis vores opkøbskapacitet bliver opbrugt i løbet af et par år. Tilsvarende med Nykredit og Nesdu, og det er jo glædeligt for os,« siger Per Hallgren, som også fremhæver, at en anerkendt investor som Oticon Fonden, kan være med til at præge interessen for Jeudan-aktien på Fondsbørsen.

Kapitaludvidelsen skal ses i lyset af, at Jeudan netop har investeret 1,2 milliarder kr. i de resterende af EjendomsSelskabet Nordens ejendomme.

Med en kapitaludvidelse på 550 mio. kr. vil Jeudan få en opkøbskapacitet på to milliarder kr., der skal investeres over en kortere årrække.