Ordblinde hjælpes af Tagarno-produkt

Tagarno Innovision har sammen med et tysk selskab udviklet et nyt produkt, der hjælper svagtseende og ordblinde med at læse. Tagarno er kendt for udvikling af synsforstærkere til svagtseende, som kan få tekster forstørret op på en skærm. Det nye produkt kan derudover tage foto af teksten, indscanne den og læse teksten højt. Apparatet fik på messen Rehacare i Tyskland en pris fra EU kommisionen, fortæller direktør og medejer Birger Rasmussen, Tagarno Innovision.

- Apparatet kan også bruges som støtte i læsetræning for ordblinde og indgår som uddannelsesværktøj på læsekurser i et EU-projekt i Vejle Amt, der hedder ScanOrd, fortæller Birger Rasmussen. Det nye produkt bygger på såvel Tagarnos som det tyske selskabs grundteknologier. Selve udviklingen af apparatet har taget et års tid. Det tyske selskab Silvercreations AG, der hører til Tagarnos kreds af underleverandører, bidrager med software til apparatet. De to virksomheder har etableret et fælles ejet selskab, LiveReader GmbH, der skal tage sig af salg og markedsføring af det nye produkt world wide, mens Tagarnos salgsselskaber i Norge, Sverige og Finland tager sig af det skandinaviske salg. Det svenske salgsselskab blev etableret i oktober i år, mens selskaberne i Norge og Finland har eksisteret i henholdsvis 15 og 10 år. I det øvrige Europa sælger Tagarno via distributører.

- Vi har store forventninger til det nye produkt. Hvis det kan motivere ordblinde og andre personer med behov for at styrke deres kompetencer i dansk, læsning og stavning, håber vi, at der kommer mere fokus på det i de kommende år, siger Birger Rasmussen.

Han siger, at virksomhedens indsats på eksportmarkederne har båret frugt. Tagarno har en eksportandel på omkring 70 pct. med Finland og Norge som de to store markeder, men firmaets produkter sælges gennem distributører også i en række andre europæiske lande.

Tagarno var i betalingsstandsning i 2002 og fik nye ejere, outsourcede det meste af produktionen og flyttede til nye lokaler i Horsens. I dag produkudvikler, monterer, kvalitetssikrer, sælger og servicerer Tagarnos 20 medarbedjere. Det første regnskab, der dækkede 16 måneder, var meget positivt med et overskud før skat på 2,3 mio. kr. Det første 12 måneders regnskab viser en omsætning på 22,8 mio. kr. og et resultat før skat på 2,2 mio. kr., hvoraf de 1,4 mio. kr. stammer fra hjemmemarkedet.

Birger Rasmussen siger, at virksomheden fortsat er i analysen med hensyn til at levere udstyr til brug i f.eks. elektronikindustrien.- Det kan bruges, men det skal gennemgå nogle modifikationer, siger han.

Virksomheden har det seneste par år investeret meget i produktudvikling, der er blevet finansieret over driften. Det kommende år vil ledelsen fortsætte med udvikling af nye produkter, der tilgodeser brugernes behov og forventninger.

Birger Rasmussen er tidligere virksomhedsrådgiver og var i en kort periode medlem af virksomhedens gamle bestyrelse. Da det daværende selskab fik problemer, hjalp han med rekonstruktionen. Han og tre andre ejer Tagarno Innovision.

Tagarno Innovision a/s - Horsens

Mio. kr.

2003/04 2002/03

(16 mdr.)

Omsætning 22,8 27,8

Resultat før skat 2,2 2,3

Egenkapital 4,4 2,8

Ansatte 20 21

Virksomheden udvikler synsforstærkere til svagtseende og er nu i markedet med et nyt produkt, der også kan indgå som støtte i læsetræning for ordblinde og andre personer, der generelt skal have deres kompetencer i dansk, læsning og skrivning opkvalificeret. Det nye apparat kan tage foto af tekster, indscanne dem og læse dem højt for brugeren.