Østersøområdet er døren til international ekspansion

Et indbyggertal på godt 240 millioner og en vækst, som er højere end EU-gennemsnittet. Østersøregionen er et interessant område for virksomheder som vil ekspandere internationalt.

Efter at Estland, Letland, Litauen og Polen er blevet medlemmer af EU, skønnes virksomhedsklimaet i landene at være blevet bedre. Lave lønomkostninger og veluddannet arbejdskraft gør ydermere landene attraktive for etableringer. Det viser det svenske eksportråds kortlægning af virksomhedsklimaet i henholdsvis Rusland, Ukraine, Polen, Estland, Letland og Litauen. Undersøgelsen omhandler lovgivning, økonomi, finansiering, etableringsvilkår, forudsætninger for handel og investeringer i regionen samt specifikke forhold for de seks lande.

I undersøgelsen indgår 194 svenske virksomheder, som allerede har etableret sig i regionen. Af dem oplever de fleste deres arbejdsvilkår som værende meget positive. Fortjenesten er god, og de fremtidige vækstudsigter vurderes også som gode. Dog anser de adspurgte virksomheder at etableringer i Polen, Rusland og Ukraine er lidt mere komplicerede end i Baltikum, skriver det svenske erhvervsblad Dagens Industri, som har skrevet om undersøgelsen mandag.

"Man kan konstatere at forretningsgangen i regionen er blevet mere effektiv, at tidsbesparelserne er blevet større, at transporten fungerer bedre og fortoldningen er blevet lidt enklere", siger Johan Snellman, chef for Ekportrådets projekt "Markedsplads Østersøen" til Dagens Industri.

Eksportrådet forudser, at især Ruslands kommende WTO-optagelse vil have stor betydning for det russiske erhvervsliv, og han råder de nordiske virksomheder til at gøre sig klar til at "hoppe med på vognen", når det sker.

Virksomheder der har slået sig ned i Rusland eller Ukraine anser dog, at korruptionen i landene stadig udgør et problem. I begge lande forekommer korruption på alle niveauer, selvom situationen i Rusland er blevet en smule bedre. I Polen derimod har de fleste adspurgte virksomheder stort set ikke haft problemer med korruption.

Af de baltiske lande er det primært Letland, som stadig synes at være plaget af korruption. Også I Litauen kan det forekomme, men på et mindre betydeligt niveau. I Estland menes korruption stort set ikke at eksistere.sbh@berlingske.dk