Nye varer på Post Danmarks hylder

Læs mere
Fold sammen
I strålende solskin og med glade toner fra Post Danmarks eget orkester indviede Post Danmark mandag sit nye pakkecenter i Taulov,

der skal stå for al pakkesortering vest for Storebælt.Det nye center erstatter de tidligere pakkecentre i Odense,

Fredericia, Herning, Århus og Aalborg, hvor der dog fortsat i meget begrænset omfang vil være aktiviteter.Det

nye pakkecenter på 15.000 kvadratmeter er udstyret med et avanceret IT-system, der selv læser alle adresser på forsendelserne,

og som kan sortere op til 22.000 pakker i timen.

Vil sortere for kunder

- Vi oplever vækst i vores pakkeforretning,

og Taulov Pakkecenter er med til at sikre vores position som Danmarks førende pakke- og logistikvirksomhed, der kan håndtere

en stor mængde pakker hurtigt, sikkert og effektivt, siger vicedirektør Carsten Dalbo Pedersen, der er øverste

ansvarlige i Post Danmark for pakkeposten.- Med det nye center opretholder og forbedrer vi vores serviceniveau både over

for store og små kunder, og med det nye IT-system vil vi forsøge at tiltrække nye kunder i dagtimerne, som er den

tid på døgnet, hvor pakkecentret normalt ligger stille, hvor vi vil tilbyde at sortere forsendelser for kunderne.Bl.a.

kan små og mellemstore virksomheder overlade det til Post Danmarks nye pakkecenter at sortere og fordele indholdet af hele containere,

som man har modtaget fra eksempelvis Fjernøsten, til både kunder og forskellige afdelinger.Dette nye produkt er

under indkøring, og ifølge Carsten Dalbo Pedersen er Post Danmark allerede i kontakt med flere virksomheder om at overtage sorteringsopgaver.

I

samme bygning
Med flytningen til Taulov lige midt i det dynamiske trekantområde er Post Danmark flyttet sammen med det stigende

antal konkurrerende virksomheder inden for pakketransport, som har vokset sig store i de seneste år, og hvoraf mange har etableret

sig i Trekantområdet lige vest for Lillebælt.Jernbanen, der tidligere var en nær samarbejdspartner for det

kongelige danske postvæsen, ligger således få hundrede meter fra det nye pakkecenter, som der ikke er lagt jernbaneskinner

ind til.Af de 250 ansatte i pakkecenter er 140 hidtidige ansatte fra de nu nedlagte pakkecentre, som har takket ja til et nye

job i Taulov.I 2003 håndterede Post Danmark 32,8 mio. pakker og omsatte på den måde 1,3 milliarder kroner.Mens

Vestdanmarks pakker fremover håndteres fra Taulov, bliver alle pakker øst for Storebælt håndteret af Københavns

Pakkecenter i Brøndby.