Nationalbanken: Ikke behov for indgreb

Bodil Nyboe Andersen ville ikke selv gennemføre et økonomisk indgreb nu. Men det kan forsvares økonomisk, og der er politisk flertal for at gennemføre det, anerkender Nationalbankdirektøren.

Læs mere
Fold sammen
Der er ikke behov for regeringens økonomiske indgreb, mener Nationalbanken. Regeringens beslutning om at lempe skatten og fremrykke offentlige investeringer kan forsvares, men det er ikke noget, som nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen selv ville anbefale:

»Vi i Nationalbanken er ikke af den opfattelse, at der er noget påtrængende behov for at gribe ind i den økonomiske udvikling. Finanspolitikken er i forvejen lettere ekspansiv, renten er historisk lav, og de fleste deler den vurdering, at et opsving så småt er på vej,« siger Bodil Nyboe Andersen.

Det er en politisk opfattelse, at der er brug for et indgreb, mener Bodil Nyboe Andersen, der dog anerkender, at det er forsvarligt at lempe finanspolitikken, fordi det økonomiske råderum er stort nok.

Måske for ekspansiv
Nationalbankdirektøren advarer til gengæld om, at selv om det ikke kan siges med sikkerhed nu, så kan regeringens plan vise sig at være for ekspansiv. Sparker indgrebet for voldsomt til økonomien, kan man risikere at skulle køle den ned igen med et nyt indgreb og uden mulighed for at hæve skatter eller afgifter - på grund af skattestoppet - kan det kun ske ved hjælp af offentlige besparelser.

Bodil Nyboe Andersen advarer samtidig regeringen om, at den har et ansvar for at overholde sine egne langsigtede økonomiske mål for dansk økonomi, der blandt andet går ud på at få flere væk fra passiv forsørgelse.

Opsving undervejs
»Det er afgørende, at man fastholder den mellemfristede målsætning om at øge arbejdsudbuddet, at begrænse stigningen i de offentlige udgifter og nedbringe den offentlige gæld,« siger Bodil Nyboe Andersen.

Hendes holdning bakkes op af nye betalingsbalancetal, der viser, at importen er kraftigt stigende. Det er et tegn på, at opsvinget allerede er vel undervejs, mener økonomerne.

»Samlet set indikerer dagens importtal, at den indenlandske aktivitet er i fremgang, og at det længe ventede indenlandsk drevne opsving er godt undervejs.

Fremgangen skal naturligvis ses i sammenhæng med skattelettelsen pr. 1. januar. Med regeringens forårspakke er der grund til at forvente, at denne fremgang fortsætter,« siger Steen Bocian, chefanalytiker i Danske Bank.