Jævnt år for H. J. Hansen

Læs mere
Fold sammen
"Delvist tilfredsstillende" betegner ledelsen i H. J. Hansen-koncernen sit regnskab for 2002/03, som har været et

meget svingende år for virksomhedens hovedområde, som er metalskrot, og afmatning på de to øvrige områder,

som er vin og VVS-udstyr samt tekniske artikler. Samlet set har koncernen øget sin omsætning med 3,5 pct., men samtidig

er indtjening på niveau med sidste år.H.J. Hansen Genvindingsindustri udgør hovedparten af aktiviteterne

i koncernen, der til efteråret fylder 175 år efter en start i 1829 som købmandsgård midt i Odense.

Store

udsving

Der har i året været store udsving i priser og efterspørgsel på jern og metalskrot med en svag start

på regnskabsåret, men i vinteren 2002/2003 styrkedes marked i en kort periode.Irak-krig, sars og en generel usikkerhed

om den økonomiske situation i både USA og EU har siden bidraget til prisfald og et stort fald i efterspørgselen,

men siden sommeren 2003 er genvindingsmarkedet igen blevet styrket ikke mindst på grund af en stigende efterspørgsel

fra Kina.I H. J. Hansen frygter man dog, at det kinesiske marked kan bliver overophedet og føre til lavere råvarepriser

og dermed lavere indtjening i den fynske virksomhed. Men generelt tror man på et positivt marked i 2004. Virksomheden eksporterer

90 pct. af sine produkter. Behovet for genvinding går stærkere og stærkere, dels fordi produkternes levetid forkortes,

og dels fordi der kommer stadig nye materialer på markedet. Det medfører øgede krav til genvindingsindustrien,

og her ønsker den fynske virksomhed at være med helt i front, bl.a. med hensyn til udvikling af nye processer.

Stagnation

på vin og VVS
Vinmarkedet i Danmar har været støt stigende siden begyndelsen af 1970''erne, men i de senere år

har markedet været stagnerende og direkte faldende. Det skyldes, at vinsalget har nået et mætningspunkt, og at danskerne

har oplevet en afmatning i privatøkonomien. Det har kunnet mærkes på de restauranter, hvor H.J. Hansens vinvirksomhed

primært sælger sine produkter, og samtidig har den faldende efterspørgsel øget konkurrencen imellem de mange

udbydere af vin.Også inden for VVS har efterspørgselen været mindre end tidligere. Det skyldes i høj

grad ringe byggeaktivitet på Fyn. Men både inden for vin og VVS tror H.J. Hansen på øget aktivitet og forbedret

indtjening, bl.a. på grund af stigende aktivitet i regnskabsårets sidste kvartal, så alt i alt forventes der på

forbedret indtjening i indeværende regnskabsår.