Iværksættere fravælger Vækstkaution

Mens flere og flere generationsskiftevirksomheder benytter sig af lempelige erhvervslån med Vækstkaution, så flygter

iværksætterne fra ordningen.Igennem længere tid stod iværksætterne for mere end halvdelen af

de kautionerede lån, men det har ændret sig markant de seneste måneder.Ved udgangen af 2003 var det hver tredje

lån, der gik til iværksættere. De tre første måneder af i år er antallet faldet yderligere, så

der kun er 10 iværksættere, der har benyttet sig af lånene, svarende til ca. hver femte af samtlige låntagere.

Uheldig

opfattelse

- Der har bredt sig den uheldige opfattelse blandt iværksættere, at Vækstkaution ikke er beregnet til

dem. Det er ganske enkelt ikke korrekt. Vi har stadig interesse i at hjælpe så mange iværksættere som muligt

i gang, siger adm. direktør for Vækstfonden, Christian Motzfeldt.Han understreger, at det alene er de højteknologiske

iværksættere, som man har valgt fra. Mere almindelige iværksættere fra traditionelle brancher er mere end

velkomne, lyder det fra Christian Motzfeldt.Den manglende efterspørgsel efter Vækstkaution betyder, hvis udviklingen fortsætter,

at Vækstfonden kommer til at brænde inde med omkring 100 mio. kr., som man ellers har øremærket til kautionerede

lån til iværksættere, svarende til mellem 80 og 90 nye virksomheder.

Lavere risikoHos flere banker vurderer

man, at de stramninger, der er foretaget i ordningen, har været en af de væsentligste forklaringer på den dalende efterspørgsel.-

Generelt er der ikke den samme opmærksomhed på Vækstkaution i dag end for tre år siden. De tilpasninger, der

er lavet på ordningen betyder, at det både for bankerne og for iværksætterne er blevet dyrere at få Vækstkaution

end tidligere, siger erhvervskonsulent Jesper Kilbæk fra Amagerbanken.Samtidig er har konjunkturerne spillet en rolle.

Der er blevet færre af den slags iværksættere, som bankerne typisk tilbyde Vækstkaution, og der er samtidig

strammet op på kreditvilligheden i relation til virksomheder i tidlige stadier, hvis man sammenligner med situationen omkring

2000 og 2001.Flere banker mener, at ordningen kræver for meget arbejde fra bankpersonalet side, især fordi Vækstfonden

skal indblandes i alle detaljer.- Man skal vænne sig til, at der er noget bureaukrati forbundet, men det er absolut en

fordel for banken i længden, fordi risikoen minimeres, siger erhvervskonsulent, Ronny Kær fra Håndværkerbanken

i Næstved.- Den lavere udnyttelse af Vækstkaution skyldes bankernes generelle uvidenhed omkring ordningen og en

manglende interesse fra bankernes side, tilføjer han.