Investerer i sværvægtere

Midtinvests afdeling 7 Danmark investerer i børsnoterede danske aktier, hovedsageligt KFX-selskaber. Formuen er normalt placeret

i 35-50 selskaber.


Som hovedregel kan investeringen i ét selskab maksimalt udgøre 5 pct. af afdelingens formue.

Investeringer i de 10 største selskaber på Københavns Fondsbørs kan dog udgøre op til 10 pct. hver.


Sidste

år oplevede afdelingen et negativt afkast på ca. 19 pct., men dette er både på linie med konkurrenterne og

benchmark, som er Københavns Fondsbørs'' nye totalindeks, KAX-indekset.


- Cirka 65 pct. af beholdningen består

af KFX-aktier. Vi er i Midtinvest meget fokuseret på investeringer i blue chip-aktier, det vil i Danmark sige KFX-aktier, siger

porteføljemanager Peter Lillelund, der aktivt forvalter afdelingens formue på omkring 110 mio. kr.

Fire sværvægtere

Næsten

en tredjedel af formuen er placeret i fire af Fondsbørsens sværvægtere: Novo Nordisk, Danske Bank, Lundbeck og

TDC.


Novo Nordisk udgør ca. 9 pct. af den samlede portefølje.


- Novo performer ganske overbevisende i forhold

til vores benchmark. Desuden har de nogle meget fornuftige produkter og gør det godt i USA, siger Peter Lillelund og fremhæver,

at Novo har lanceret en ny generation af insulinpenne og samtidig har fået tilladelse til en ny insulinpumpe med kontinuerlig

insulintilførsel i USA.


Danske Bank fylder ca. 8 pct. i porteføljen.


- Det er fordi, det er Danmarks største

og mest rendyrkede bank. Det er en nødvendighed at have den i porteføljen. Jeg mener ikke, at Nordea er lige så

værdifuld at have i porteføljen. Nu har jeg set, at Nordeas afdeling for finansielle akkvisitioner bliver nedlagt, og

det er negativt, at de vælger dette forretningsområde fra. Jeg ser gode muligheder i fremtiden for dette område,

så her står Danske Bank bedre, siger porteføljemanager Peter Lillelund.


Nordea er imidlertid med i porteføljen,

men kun med en vægt på 2,6 pct.


Midtinvest har kun rosende ord tilovers for medicinalkoncernen H. Lundbeck, som udgør

ca. 7 pct. af afdeling Danmarks portefølje.


- Jeg tror stadig på Lundbeck. Der har været meget stor diskussion

om Cipralex-godkendelsen i Sverige sidste år, og den er nu overstået. Desuden mener Lundbeck ikke selv, at der kan laves

kopiprodukter, der er tilstrækkeligt tilfredsstillende. Jeg har stor tiltro til Lundbecks ledelse - de kan positionere virksomheden

og udvide pipelinen med andre produkter, så de ikke ligger med kun et produkt i markedet. Jeg tror det vil være en fornuftigt

kørende virksomhed også i årene fremover, siger Peter Lillelund, der desuden fremhæver den kommende lancering

af skizofreniproduktet Serdolect og det "fantastisk gode" 3. kvartals regnskab som positive faktorer.


Blandt de store

selskaber i porteføljen tæller også TDC -det tidligere Tele Danmark -der udgør 6,5 pct.


- Det eneste

område, de ikke føler sig helt på banen med i øjeblikket er kabel tv-området. Kabel-tv giver et mindre

underskud i øjeblikket, men vil give overskud på sigt. Det har TDC også givet udtryk for på et investormøde

her i huset, siger Peter Lillelund, der desuden bemærker, at TDC har fornuftige indtjeningsmarginaler på sine forretningsområder.


De

35 pct. aktier, der investeres i uden for KFX, har typisk været inden for pharma og teknologi. Lige nu er disse aktier bl.a.

B&O, SimCorp, Pharmexa, NeuroSearch, TK Development, ØK og VT Holding. Desuden har afdelingen investeret i Spar Nord Bank

for at opnå den rette vægt i finansielle aktier i forhold til benchmark.


Midtinvest er fortrøstningsfuld med

hensyn til den fremtidige udvikling på det danske aktiemarked.


- Jeg tror, at det danske marked vil stige med over 10 pct.

i det kommende år, spår Peter Lillelund, der samtidig afslører, at Midtinvest gerne vil udvide porteføljen

med flere end de aktuelle aktier, således at afdelingen får en bredere portefølje end nu. Det er dog under forudsætning

af, at likviditeten i de mellemstore aktier i Danmark forbedres.

Tro på vindmøllerLillelund kunne forestille sig,

at børsvinderne i 2002 bliver relativt teknologitunge aktier som GN Store Nord og SimCorp. Han peger også på vindmølleindustrien

med de to danske mølleproducenter NEG Micon og Vestas.


- Jeg tror, at de kommer tilbage igen med fornuftige vækstrater.

De seneste meldinger fra NEG Micon tyder på, at de kommer tæt på deres årsskøn. Jeg er spændt

på, om Vestas kommer til at købe yderligere forretningsområder, måske stumper fra Enrons kollaps i USA, siger porteføljemanager

Lillelund, der tror på, at godkendelsen af den amerikanske skatterabatordning, PTC, falder på plads i løbet af

1. kvartal.


Lige nu fylder Vestas 2,6 pct. og NEG Micon 1,6 pct. i afdelingens portefølje, men det skyldes udelukkende,

at Midtinvest ikke har suppleret op i de to selskaber endnu.


Midtinvest anbefaler en investeringshorisont på minimum 3

år, da kursudsvingene kan være relativt store.