God ledelse mindsker stress

Minikronik. Lederen skal op på "øl-kassen", for at visualisere målet. Som leder må man sine medarbejderes mål, for at undgå at de får stress, mener dagens kronikør.

Verdens hurtigste og mest effektive kommunikations redskab er e-mailen.

Tidligere ville en postgang på et par dage accepteres, men i dag forventes svar samme dag. Ofte er det en lille opgave, men afsenderen ved ikke, hvor mange af disse, der har ophobet sig. Og alt dette er med til at stresse os.

Man kan blive alvorligt syg, og i værste tilfælde dø af stress. Tre af mine gode kolleger og medarbejdere har været ramt, hvilket for den ene endte i en sygemelding. Det er hårdt for personen og familien, men også for arbejdspladsen. Ofte er det kompetente medarbejdere, som ikke straks kan erstattes, hvilket for de øvrige betyder et større arbejdspres.

I bakspejlet tænker man, om situationen kunne have været undgået ved en mere præcis ledelse eller organisering? Efterfølgende er det vigtigt at vide, hvordan virksomheden kan støtte den stressramte. En stress-psykolog eller -terapeut er den mest sikre vej til et korrekt forløb, hvis der ikke er en stresspolitik. Erfaringen viser dog, at jævnlige samtaler giver de bedste resultater. Derefter er det vigtigt at se på de daglige rutiner.

Kom i gangMange ledere har været gode "indpiskere" og har styret medarbejderne frem mod mere effektive metoder for at få succes. Men det skal styres i den rigtige retning. Derfor lyder rådet herfra: Kom i gang.

Essensen er, at den stigende mængde af informationer gør det sværere at prioritere de daglige opgaver. Og ofte glemmer vi at forholde os kritisk til, om det nu også er så vigtigt at læse og besvare alle disse e-mails her og nu. Desværre er det netop de ulæste og ubesvarede e-mails, der stresser. Og det er præcis her, at lederen skal gøre en forskel.

Lederen skal op på "ølkassen", for at visualisere endemålet og udstikke hovedretningen. Her er de nødvendige og løbende kurskorrektioner, en kærkommen lejlighed til at indprente dette. Og så er det vigtigt at huske, at information ikke skal ske via endnu en e-mail!

Vigtigt at kende sine målAlle medarbejdere skal kende både virksomhedens og egne mål. Og det er lederens ansvar at sikre, at de gøres levende og ikke kun bliver nedskrevet ved den årlige medarbejdersamtale.

Det kræver, at man som leder kender sine medarbejderes mål. Og hvor mange gør det? Konsekvensen af denne vedkommende ledelsesform er, at der er e-mails, som ikke bliver læst eller besvaret, hvilket bør pointeres overfor medarbejderne. Kunsten er selvfølgelig at disse e-mails ikke er "vigtige" for virksomhedens strategi, så der ikke skal "stresses" yderligere over det.