Forsikringschef er altid på farten

Fra nytår får Jørgen Lund Lavesen større ansvar i Atradius, der forsikrer en fjerdedel af danske virksomheders eksport til udlandet mod tab på kunderne. Direktøren kan se frem til op mod 150 rejsedage om året.

Jørgen Lund Lavesen er med virkning fra årsskiftet udnævnt som topdirektør for en samlet nordeuropæisk enhed af Atradius. Den globale gigant sælger kreditforsikringer, som virksomheder tegner mod tab på deres kunder. Forsikringerne dækker både kommercielle og politiske risici.

Vi har spurgt Jørgen Lund Lavesen, hvad sådanne forsikringer koster, hvad han tjener og hvor han sparer op.

»Præmierne varierer meget afhængig af, hvordan policen er struktureret, og hvilke risici og lande policen omfatter. Præmiesatserne varierer fra 0,10 til 0,30 procent af omsætningen, men er som nævnt meget afhængig af den enkelte virksomheds forhold. For store virksomheder bliver policerne skræddersyede til deres individuelle behov.«

Hvem er jeres typiske kunder?

»Vi forsikrer 25 procent af Danmarks vareeksport, plus en indenlandsk omsætning på over 33 milliarder kroner. Så vores kunder er spredt over alle sektorer og fra helt store koncerner til mindre virksomheder.«

Hvor meget udbetaler I om året i erstatninger?

»En tommelfingerregel er, at for hver 100 kroner i præmie er tabene på et normalt og godt år omkring 45 til 55 kroner. Problemet er imidlertid, at der sjældent er mange normale år. Atradius havde i 2003 bruttoskader på ca. 576 millioner euro på koncernplan. I Danmark beløb de samlede skader sig til 110 til 120 millioner kroner, hvilket er acceptabelt. Vi venter dog, at dette stiger lidt i takt med en øget risikoappetit fra vores side.«

I har rødder tilbage til det gamle Eksportkredit Råd, men er vel helt på private hænder i dag?

»Ja, Atradius i Danmark bygger på det gamle Eksportkredit Råd, som blev privatiseret i 1990erne. Efter fusioner og navneskift til Atradius ejes vi i dag af så stærke ejere som Swiss Re, Deutsche Bank og en række mindre, internationale institutioner.«

Spiser meget ude
Tjener du selv godt som administrerende direktør?

»Atradius går ind for »pay for performance«, så man kan selv påvirke sin løn. Jeg vil tro, at min aflønning er på niveau med lignende direktører. I et højskat-miljø som det danske er det vigtigt at have andre værdier i jobbet end aflønning. Og der er masser af gode værdier i Atradius - ikke mindst nogle fantastiske og kompetente medarbejdere.«

Hvilken bil kører du i?

»En Audi A6.«

Sparer du op til fremtiden?

»Jeg sparer op til pension i forskellige ordninger og i huset.«

Rejser du meget?

»Ja, en hel del, da jeg også har ansvar for Norge, Sverige og Finland. Nu da jeg også får ansvaret for Holland, bliver det meget mere, ikke mindst fordi jeg planlægger at bo i Amsterdam de første to til tre dage i ugen, så til næste år bliver det vel 150 dage om året.«

Hvor mange kreditkort har du?

»Hvis man har et Diners Club til flybilleter og et Eurocard World Signia, behøver man ikke andre kort - ud over dankortet.«

Rejser med børnene
Går du ofte på restaurant?

»Nok lidt for meget, da jeg rejser meget. Derudover spiser jeg som regel frokost ude om lørdagen med min kone, når vi er ude og handle.«

Hvad laver du i fritiden?

»Fritiden går på denne årstid med lidt jagt med nogle dejlige mennesker på et gods på Sydsjælland. Ud over min dejlige familie er der plads til lidt tennis, musik og nogle bestyrelsesposter.«

Bruger du mange penge på ferier?

»Ja, de sidste år har vi rejst en del med familien. Sidste år rundt i Sydafrika og i år langs USAs vestkyst. Børnene er store - 18 og 22 år - så det er nemt at have dem med. Derudover har min kone og jeg en uge i Skagen hvert år i august.«

Styrer du selv din privatøkonomi?

»Ja - sammen med min kone. Der er ikke så meget at styre.«

Ejer du aktier?

»Ikke mange - ud over hvad der er i pensionerne. Men jeg lidt aktier i Jyske Bank og Amagerbanken, der har performet imponerende i lang tid.«

Hvilke boliglån har du?

»Siden huset blev bygget om for nogle år, har vi haft BoligXlån fra Totalkredit, og det har været fint. Man har fornøjelse af den lave, korte rente, samtidig med at man har en øvre grænse, hvis renten skulle stige. Jeg er gammel nok til at huske det høje renteniveau.«

Du er også medlem af bestyrelsen for Den 7. himmel. Hvad er det?

»Det er et vidunderligt børneprojekt. Vores ambition er at etablere et »børnekulturium« eller kulturhus til 70 millioner kroner i Køge Havn, for børn, familier og institutioner med udgangspunkt i kulturarven og nordisk børnelitteratur og mytologi. Det er et vidunderligt projekt med dejlige mennesker - kendte og ukendte - erhvervsfolk og politikere. Alle brænder for, at projektet bliver realiseret.«