Finanstilsynet til banker: Drop milliardudlodning til aktionærer

Coronakrisen skaber stor usikkerhed, og de danske banker bør derfor undgå at forringe deres kapitalgrundlag, lyder det fra Finanstilsynet.

Danske Bank bebuder, at man vil genoverveje den varslede udbetaling af udbytte. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

De danske banker bør droppe udbytte og aktietilbagekøb på grund af usikkerhed om coronakrisen.

Sådan lyder meldingen fra Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

»Finanstilsynet finder, at banksektoren aktuelt bør undgå at forringe kapitalgrundlaget ved at udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb. Dette er på baggrund af den store usikkerhed, der er om den økonomiske udvikling som følge af covid-19,« udtaler Jesper Berg i en e-mail til Berlingske.

Fredag opfordrede Den Europæiske Centralbank (ECB) ligeledes banker i eurolandene til at holde på pengene.

Herhjemme var det oprindeligt planen, at Danske Bank ville udbetale 7,3 milliarder kroner i udbytte til aktionærerne svarende til halvdelen af bankens overskud i 2019.

I sidste uge lød meldingen imidlertid fra landets største bank, at den nu vil genoverveje situationen.

Generelt er Finanstilsynet i løbende dialog med kreditinstitutterne om deres kapitalplanlægning.

I sidste uge skrev Finanstilsynet til en række af de største banker med henblik på at formidle tilsynets synspunkt om aktuelt at udskyde beslutninger om udlodning, indtil de har et klarere billede af de økonomiske konsekvenser af krisen på både kortere og længere sigt.

Professor Jesper Rangvid fra CBS vurderer, at vi er på vej ind »i en meget hård, men forhåbentlig forholdsvis kort, recession«.

»Det vil føre til tab i bankerne. Da der er stor usikkerhed om det videre forløb, er det også svært at sige, hvor stort tabet bliver. Det vil derfor være fornuftigt, at bankerne passer på deres kapitalposition. Det taler for, at man overvejer grundigt, om der er behov for at udbetale udbytter og tilbagekøbe aktier i den nærmeste fremtid,« siger Jesper Rangvid.

»Hvis recessionen bliver kort, om end hård, så bankerne kommer helskindet igennem, kan de udbetale de i år gemte reserver som større udbytte næste år. Jeg vil tro, at aktionærerne vil have forståelse for en sådan politik, i hvert fald hvis de tænker langsigtet,« tilføjer han.