Fejl på fejl

Leder. Vi glemmer for ofte historien, når vi omstiller os.

I dagens avis og på www.erhvervsbladet.dk indleder vi en lille serie om, hvorfor virksomheder begår de samme fejltagelser gang på gang.

Umiddelbart kan det undre, at virksomheder ikke lærer af deres bommerter. Mange virksomheder har simpelthen ikke råd til at begå de samme fejl igen og igen.

Når det ikke desto mindre sker, hænger det især sammen med de mange organisationsændringer, der finder sted i virksomheder i disse år.

Vi hører hele tiden, at vi skal være omstillings-parate. Og det er vi også. Vi bestiller stort set ikke andet end konstant at omstille os til nye kundebehov, ny teknik, nye samarbejdspartnere og nye ledere.

Men vi er dårlige til at få historien med, når vi flytter rundt eller rekrutterer nye medarbejdere.

Alt for megen viden i en virksomhed ligger i dag inde i hovedet på de ansatte. Den er ikke gjort tilgængelig for andre.

Den tavse viden eller kompentence er ofte afgørende for en virksomheds succes. Trods adgang til it, internet og intranet kniber det at få metoder og processer dokumenteret.

Virksomheder, der vil undgå fejl, må derfor først og fremmest sikre sig, at de kan holde fast i deres nøglemedarbejdere.

Derefter må de opbygge systemer, der gør det let for nye medarbejdere at tilegne sig arbejdsprocesser og rutiner.

Desuden må virksomhederne tage deres egen historie alvorligt. Et omhyggeligt studie af en virksomheds nære fortid - for eksempel omsætningsudsving og kundereaktioner - kan forebygge mange fejl.

Desværre sker det alt for sjældent. Nye ledere er mere optagede af fornyelser.

Men fornyelser uden respekt for fortiden fører sjældent til en stor fremtid. Steno