Excellent-SNT: Aggressive visioner

Læs mere
Fold sammen
Excellent-SNT forventer sig meget af callcenter-branchen i fremtiden. Selvom virksomheden er den største af sin type i Danmark,

håber den på vækst for konkurrenterne, for Excellent kan ikke udvide kendskabet til branchen alene, og det er kendskabet,

der skaber vækst.- Vi har meget aggressive mål for vores vækst. Vi regner med at fordoble omsætningen

og antallet af medarbejdere i løbet af de næste tre år. Det bygger vi på det syn, vi har på markedet

i Danmark. Det er jo markedet, der udvikler os, og når vi tror på vækst, er det, fordi vi tror på mere outsourcing

blandt vores eksisterende partnere, og en tro på, at der kommer nye kunder til, der vil udnytte muligheden for at outsource

som en strategisk mulighed, fortæller Søren Schlüter, adm. direktør i Excellent-SNT (tidligere SNT).

Markedsførende

Excellent-SNT

er markedsførende på det danske marked, men de tror stadigvæk, at der et meget stort marked for outsourcing i Danmark,

og det er langsomt ved at vågne.- Som markedsleder i Danmark skal vi have et overblik over situationen i branchen. Vi

er isoleret set en meget stærk partner i Skandinavien, hvor vi primært beskæftiger os, men vi følger også

meget med i, hvad der sker på hovedkontoret i Holland.Troen på vækst i de kommende år er især

sammenholdt med de seneste års udvikling i Sverige og Midteuropa.Søren Schlüter mener, at Danmark af en eller

anden grund er lidt langsommere på området end andre lande, men at potentialet er der. Der er masser af internationale

virksomheder i Danmark, som tænker outsourcing i deres strategi.Blandt andet derfor føler virksomheden, at den

kan fordoble omsætningen. Det danske marked er forholdsvis jomfrueligt, når det gælder teleoutsourcing i forhold

til f.eks. Sverige, hvor der er ca. 25 store og kraftigt konkurrerende callcenter-virksomheder. Det kan skyldes at indgående

kundeservice kun har eksisteret i Danmark i ca. syv år, og fik en ret dårlig start. Firmaer tyede kun til muligheden af

ren nødvendighed. Meget er ændret siden da.- Nu outsourcer man i samarbejde med virksomheder og går ind professionelt og

udarbejder kundeservicen sammen med dem. Det bliver et strategisk parameter, så man kan gå ind og løse kundesager

på den hurtigste måde. Man er ikke længere leverandør, man er nærmest en partner, forklarer Søren Schlüter.-

Forholdet strækker sig gerne over nogle år, og vi bliver en integreret del af vores kunde-virksomheder. Vi er en forlænget

del af virksomheden, men har jo stordriftfordelen.

Vision og missionExcellent har en vision om at blive "top of mind"

for de 200 største virksomheder i Norden.Virksomheden gør meget ud af at pointere, at den er en one-stop virksomhed:

Skal man bruge noget inden for telefoni, skal det være muligt at få det hos Excellent.- Man skal kunne klare alle

enhederne. Det viser fremtiden også, men skal ikke kun tilbyde en ydelse. Det er der mange af vores konkurrenter, der gør,

men vi føler altså, det er bedre at tilbyde en helhed, præciserer Anneli Sundstrøm, kommunikationschef i

Exellent-gruppen.- Det gælder om at være et fullservice call-, kontakt- og kompetencecenter. Det betyder, at vi

ikke bare tager telefonen, vi har også et stort udbud af tekniske tjenester.Samtidigt er human resources-afdelingen blevet

gjort ekstra stor for at gøre klar til nye opgaver og dermed uddannelser. Excellent optager 5.000kvm i Nilfisks tidligere

hovedsæde på Frederiksberg, hvor de godt 650 medarbejderne sidder. Det er også her, de uddannes og certificeres specifikt

til hver eneste opgave. Det er med til at give dem en loyalitetetsfølelse over for virksomhederne.- Mange af vores medarbejdere

føler en stærk tilknytning til de kunder, de arbejder for. I princippet står der bare SNT på deres lønseddel,

men til daglig føler de, at de er en del af H&M, Telia eller hvem, det er, de arbejder for.

Satser på

det sikre
Excellents målsætning går foreløbigt indtil 2006. Det er meget vigtigt for virksomheden, at man

kommer til at indgå i bevidstheden hos de 200 største virksomheder i landet Norden.Meget gerne med opgaver hvor

Excellent kan bruge den viden, den har i samtlige call-centre.Det skal være sådan, at virksomheden skal kunne drive

kundeservice på Excellents fire markeder i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Der vil ikke umiddelbart tilbydes nye ydelser

i 2004, men der kommer hele tiden teknik til, som man vil tilbyde sine kunder, f.eks. automatiserede tjenester.

Baltiske

lande
På gruppeplan forventer Excellent-gruppen at udvide til de Baltiske lande. Der er ingen konkrete planer, men der arbejdes

på at finde partnere, man kan samarbejde med.I øvrigt frygter Søren Schlüter ikke konkurrence fra udlandet.

De fleste af de større internationale callcenter-virksomheder ér nemlig allerede repræsenteret i Danmark.-

Det er lige før, jeg hellere ser, at de får lidt større markedsandele i Danmark, for det er med til at sprede

kendskabet til branchen, og det er kun til vores fordel. Vi kan ikke udvikle markedet alene. Efter sammenlæningen af Excellent

og SNT har det endnu ikke været muligt at se noget afkast rent økonomisk. Men tiltag er i gang på en række

fronter, blandt andet teknisk, og Søren Schlüter forventer først at komme til at se resultatet af dem i løbet

af 2004.