Erhvervsklimanoter

Tæt rederi-samarbejde

Rederiforeningen af 1895 arbejder fra årsskiftet tættere sammen med Danmarks Rederiforening.

En aftale betyder, at Rederiforeningen af 1895 flytter til Amaliegade 33, og at sekretariaterne arbejder endnu tættere

sammen.Bestyrelserne i de to foreningen berøres ikke af aftalen. Med flytningen er alle rederierhvervets foreninger

nu samlet i Amaliegade. Det vil sige Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening, Rederiforeningen for Mindre Skibe

og nu også Rederiforeningen af 1895. høy

Større statsoverskud

Finansministeriet fejlbudgetterede

igen statens indtægter og udgifter i december, men igen til den positive side. Da det kom til stykket, var statens nettofinansieringsbehov

7,2 mia. kr. mindre end antaget i budgetoversigten i begyndelsen af august.Det samlede nettofinansieringsbehov for november

er af Nationalbanken beregnet til 5800 mio. kr. sammenlignet med et budgetteret behov på 13031 mio. kr.Siden den seneste

budgetoversigt har staten akkumuleret et forspring på 15,8 mia. kr. i forhold til det budgetterede. I august regnede regeringen med

et akkumuleret underskud på godt otte mia. kr. ved udgangen af december. RB-Børsen

Stigende ordreindgang

Ordreindgangen

i industrien i eurozonen steg 1,6 pct. i oktober i forhold til måneden før, da ordreindgangen steg 2,0 pct. Det fremgår

af en ny statistik fra Eurostat mandag.I samtlige 15 EU-lande steg industriens ordreindgang 1,5 pct. i oktober mod en stigning

på 1,6 pct. i september. På årsbasis var der tale om en stigning i ordreindgangen i eurozonen på 1,7 pct.,

mens den i hel EU begrænsede sig til 1,5 pct.På årsbasis var den største stigning i ordreindgangen

at finde i Frankrig med 4,3 pct., mens det største fald var i Portugal med 12,8 pct. I Danmark var der et fald i ordreindgangen

i oktober på 6,6 pct. RB-Børsen

Forbrugerpriser steg

Forbrugerpriserne i eurozonen steg 2,1 pct. i december

på årsbasis ifølge EU''s første estimat for decembers inflation. Inflationen ventes dermed at være

aftaget sammenlignet med november, da årsstigningstakten i forbrugerpriserne var 2,2 pct.Stigningen var som ventet, da

medianen af estimater fra 13 analytikere, som Bloomberg News havde talt med ligeledes var 2,1 pct. med estimater fra en stigning på

1,9 pct. til en stigning på 2,2 pct. RB-Børsen

Faldende valutareserve

Danmarks valutareserve faldt med

4,3 mia. kr. i december i forhold til måneden før, viser nye tal fra Danmarks Nationalbank. Valutakassen indeholdt ved

årets udgang således 224,0 mia. kr.Analytikerne havde ventet et fald på 3,0 mia. kr. i december til 225,2 mia.

kr. ifølge medianen af estimater fra fem analytikere, som RB-Børsen havde talt med. Estimaternes gennemsnit var et fald

på 2,0 mia. kr.To økonomer ventede en uændret reserve på 228,2 mia. kr., mens to ventede et fald på

3 mia. kr. til 225,2 mio. kr. og een ventede et fald på 4,2 mia. kr. til 224 mia. kr. I juni satte valutareserven rekord med

233,8 mia. kr. RB-Børsen

Ny skæringsrente

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastsatte skæringsrenten

til 2,02 pct., mens den gennemsnitlige rente blev 2,04 pct. ved mandagens auktion over refinansieringsarrangementer for de kommende

15 dage.Ved auktionen i sidste uge var de to rentesatser begge 2,05 pct. Med auktionen dræner ECB pengemarkedets likviditet

for 28 mia. euro, idet centralbanken accepterede refinansieringsarrangementer for 80 mia. euro, mens der udløb arrangementer

for 108 mia. euro.Centralbanken havde i alt modtaget bud for knap 119 mia. euro. Højeste rente, som der blev tildelt

likviditet til, var 2,08 pct.Mandagens auktion betyder, at rentespændet mellem eurozonens refirente og Danmarks reporente

er 0,13 pct.point. Nationalbanken fulgte ECB''s rentenedsættelse den 6. juni og nedsatte reporenten til 2,15 pct.Pengeinstitutterne

i eurozonen får tildelt likviditet til en variabel rente via refinansieringsarrangementerne, der normalt løber i to uger.

Den laveste rente, der kan tildeles likviditet til, fastsættes af ECB''s Styrelsesråd, og den ligger for tiden på

2,00 pct.RB-Børsen