Elementfabrik lukker

En del af dem er blevet tilbudt at flytte med til Linå. Lukningen beggrundes med afmatning i byggeriet. Højslev-fabrikken har

fremstillet dækelementer til byggeriet.Navnelighed afskaffet

Internet-hjemmesiden DBA.dk har vundet over et andet

firma i en strid om en adresse på hjemmesiden. DBA.dk, der ejes af Den Blå Avis, var utilfreds med tilstedeværelsen

af adressen DBAa.dk, som firmaet Christensen Corp. i Havdrup lancerede for et par uger siden. Mellem parternes advokater er det nu

blevet aftalt, at ABAa.dk kun må bruges til og med på fredag. Christensen Corp. oplyser, at det allerede har ændret

sin net-adresse. keØK dæmper forventningerneØK sænkede i forbindelse med offentliggørelsen

af regnskabet for første kvartal sine forventninger til resultatet af den underliggende drift for hele året. Selskabet

venter nu et primært driftsoverskud af den underliggende forretning på 420 mio. kr. mod en tidligere forventning om et

overskud på 450 mio. kr. Forventningen til nettooverskuddet af den underliggende drift sænkes fra 260 mio. kr., som det

blev i 2001, til nu 240 mio. kr. På et efterfølgende presse- og analytikermøde understregede ØK''s administrerende

direktør, Mark Wilson, at der kun var tale om justeringer, idet frasalg reducerede indtjeningen i den underliggende forretning,

men også øgede indtjeningen for koncernen som helhed på grund af engangsindtægter. RB-Børsen

Lang

salgscyklus

En længere salgscyklus end tidligere rammer nu softwareselskabet SimCorp direkte på bundlinien. Det var i

alt fald tilfældet i første kvartal 2001, vurderer ledelsen i selskabet.


- Kunderne bruger mere tid og flere ressourcer

på at analysere behov og løsning, og den situation er vi nødt til at matche, sagde administrerende direktør

Peter Ravn på mandagens presse- og investormøde i forbindelse offentliggørelsen af SimCorps regnskab for første

kvartal 2002.


Til gengæld er der en tendens til, at de enkelte projekter bliver større, ligesom det bliver mere

og mere typisk, at der er involveret en partner i enten salgsarbejdet eller implementeringen af systemerne. RB-Børsen

Elsam

byder på NESAs aktier

Den jysk-fynske el-sammenslutning Elsam har tilbudt at købe NESA''s ejerandel på 36,04 pct.

af ENERGI E2 for 3850 mio. kr., meddelte NESA mandag eftermiddag. Bestyrelsen i NESA har endnu ikke drøftet tilbuddet, oplyste

selskabet samtidig. Når det er sket, vil NESA besvare henvendelsen fra Elsam. Tilbage i marts viste Elsam allerede interesse

for aktieposten, men NESA meddelte dengang, at aktieposten ikke var til salg, da en afhændelse af ENERGI E2 ikke indgik i koncernstrategien.

RB-BørsenSpæncom nedjustererSpæncom nedjusterer forventningerne til det ordinære koncernresultat

før skat til 5-10 mio. kr. for regnskabsåret 2001/2002. Tidligere ventede selskabet et resultat i niveauet 15-20 mio.

kr. Det er tredje gang i dette regnskabsår, at selskabet nedjusterer. Begrundelsen for nedjusteringen er, at opsvinget lader

vente på sig og trods det forhold, at der er sket en tilpasning af organisationen, og at ordreindgangen er stigende, skriver Spæncom.

RB-BørsenBrdr. Hartmann gik tilbageDevalueringen i Argentina samt markedsudviklingen i Brasilien fik som ventet

stor betydning for emballagevirksomheden Brdr. Hartmann i årets første måneder. Virksomheden kan således

konstatere et fald i overskuddet før skat til 20 mio. kr. i 1. kvartal 2002 fra et overskud på 31 mio. kr. i samme periode

sidste år. Det primære driftsresultat er samtidig faldet til 31 mio. kr. fra 38 mio. kr., mens omsætningen er stort

set uændret - 374 mio. kr. i 1. kvartal 2002 mod 372 mio. kr. i 1. kvartal 2001. RB-Børsen