Eksport på prøve

Danmarks små og mellemstore virksomheder kan teste deres produkters evner på eksportmarkederne over internet. Danmarks Eksportråd viser vej i junglen til knap 1.000 relevante e-markedspladser.

Eksport på prøve - 1
»Mange ser blot e-markedspladser som en indkøbskanal og ikke som den salgskanal, det også er,« siger konsulent Martin Jacobsen (t.h.), som sammen med kontorchef Freddy Svane og eksportrådgiver Gitte A. Madsen står for den danske andel i www.emarketservices.com, hvor små og mellemstore virksomheder kan finde afsætningsmuligheder for deres produkter. <br>Foto: Reimar Juul
Læs mere
Fold sammen
»Er firmaets produkt egnet til eksport? Slå op på www.emarketservices.com, og prøv det af i virkeligheden - uden etableringsomkostninger.«

Sådan kunne tilbuddet til små og mellemstore, danske virksomheder have været formuleret. Siden 2000 har Danmarks Eksportråd under Udenrigsministeriet arbejdet sammen med en række andre landes eksportråd om en særlig internet-service, der samler, vurderer og beskriver de e-markedspladser, som kan være interessante for kommende eksportører. Meningen er at give små og mellemstore virksomheder kontakter til at prøve deres produkters eksportpotentiale af uden i første omgang at investere en masse penge.

Alternativ til etablering
»Det er simpelt hen et alternativ til at etablere sig i udlandet og en aftestning af markedet og af, om produktet er godt nok. E-handel bliver et stort og væsentligt område,« forklarer kontorchef Freddy Svane, som er leder af eksportrådets kontor for Generel Forretningsservice.

En nylig undersøgelse fra PLS Rambøll viste, at mindre danske virksomheder er langt bagefter deres nordiske kollegaer i brugen af handel via internet, bl.a. af frygt for det uvisse.

Portalen beskriver kun relevante e-markedspladser, og hver enkelts handelsområde beskrives, ligesom netadresse og telefonnummer opgives. Så kan det interesserede firma selv kontakte e-markedspladsen og tilbyde sine produkter. Af beskrivelsen fremgår også, hvilke øvrige (større) firmaer der benytter e-markedspladsen. Dermed kan seriøsiteten aflæses, når f.eks. for menigmand ukendte Scanmarket.com i Århus har kunder som Rockwool, Hilton Group, Toms Group, DFDS, Icopal.

989 e-markedspladser kloden over er med, men 4.160 er blevet analyseret. Alle, der er nævnt, bliver analyseret mindst to gange årligt. Under »Danmark« findes 21. Portalen giver også en basisindføring i, hvad e-markedspladser er og kan, ligesom der er artikler om udvalgte købere og sælgere. Endelig udgives et gratis, elektronisk nyhedsbrev en gang om måneden.

Et opslagsværk
»Vi forsøger at hjælpe danske virksomheder i junglen af e-markedspladser. Dette er et opslagsværk, der gør opmærksom på, hvad der handles de enkelte steder. Så må man selv tage kontakt til e-markedspladsen. Alle skal være forretning-til-forretning og formidle både køb og salg. Derfor er en virksomhed, der alene sælger eller køber via sin egen hjemmeside, ikke taget med i dette opslagsværk,« siger Martin Jacobsen, konsulent og manden bag de fleste analyser.

Emarketservices.com er stiftet i 2000 af eksportrådene i Danmark, Norge, Sverige, Island og Australien - sidstnævnte fordi initiativtageren herfra kom fra det svenske eksportråd. Siden marts 2001 har portalen udviklet sig og har nu 5.000 forskellige besøgende hver måned. I dag er også Holland og Italien med, mens Spanien og New Zealand er associeret. De tre baltiske lande associeres også snart, er det netop aftalt.

Sprogligt problem
Selv om portalen er ment som en værktøjskasse, medgiver Freddy Svane, at der er et problem:

»I Danmark, hvor der er mange små og mellemstore virksomheder, kan det,at siderne er på engelsk, måske afskrække smedemesteren i Grindsted. Vi har været kuvøse på projektet, men spørgsmålet er, om det er os, der skal drive det videre. Det ville blive endnu mere brugbart, hvis det f.eks. lå hos en erhvervsorganisation som Håndværksrådet, som også kunne sørge for en dansk udgave,« siger han.

Emarketservices.com er en del af Danmarks Eksportråds samlede palette, hvor der både er gratis og betalt hjælp at hente for virksomheder, som gerne vil ud i verden.