Dom over Combus-støtte i dag

EF-domstolen afsiger i dag dom i Danske Busvognmænds retssag mod EU-kommissionen om den statslige støtte på en halv milliard til busselskabet Combus.

Brancheorganisationen Danske Busvognmænd afventer i dag med spænding dommen i den retssag ved EF-domstolen, organisationen har anlagt mod EU-Kommissionen om statsstøtten til det tidligere statslige busselskab Combus, det tidl. DSB Busser.

Fem år er gået siden daværende trafikminister Sonja Mikkelsen (S) i 1999 postede de første 300 ud af i alt 500 millioner kroner i det statslige busselskab.

Det skete til stor forargelse for blandt andre private busvognmænd, som tidligere havde mistet deres kørselskontrakter med kommuner og amter på grund af de ekstremt billige priser, statens busselskab havde budt sig til med.

Selskabets prispolitik viste sig at være så usund, at Combus med 3.000 ansatte kun kunne overleve med to kapitaltilførsler for dernæst at blive solgt til Arriva for 100 kroner.

Varm kartoffel
De Danske Busvognmænd anlagde retssagen ved EF-domstolen i Luxembourg for at par år siden efter, at Kommissionen i marts 2001 nok havde beklaget, men alligevel tilladt statsstøtten til Combus. Det skete under, hvad der blev kaldt for »særlige vilkår«.

Busvognmændene ønsker afgørelsen om, at støtten var forenelig med EF-traktatens regler annulleret.

Trafikministeriet har tidligere oplyst, at man bakker op bag EU-Kommissionens afgørelse, og at sagen fra statens side føres af en delegation bestående af Udenrigs-, Justits- og Trafikministeriet med støtte fra statens advokat Kammeradvokaten.

Da Combus var en varm kartoffel i medierne var den nuværende regerings trafikpolitiske ordførere stærke modstandere af selskabets prispolitik og i særdeleshed af statsstøtten til busselskabet.

Efter at de borgerlige kom til magten er den nuværende regering imidlertid trådt ind i retssagen på samme vilkår, som den forrige regering forlod.

Hverken Trafikministeriet eller Danske Busvognmænd ønsker at kommentere sagen yderligere, før dommen afsiges kvart over ni i dag.