Dohrmann ønsker ikke særlige priser for grøn el

Energipolitik. Iværksætterfirmaet Stirlings biomotor skal støttes gennem forskningsprogrammer og ikke ved at give særlige afregningspriser for grøn el. -Det er vigtigt, at vi ikke skaber en jungle af forskellige afregninger for el, siger DFs energipolitiske ordfører Jørn Dohrmann.

Dansk Folkepartis energipolitiske ordfører Jørn Dohrmann (DF) vil gerne støtte, at miljøvenlige opfindelser bliver støttet gennem midler fra de energipolitiske forskningsprogrammer, frem for at give højere afregningspriser fra statens side til miljørigtig el.

Det siger han, efter iværksætterfirmaet Stirling, som har udviklet en dansk biomotor, der anvender træflis til at producere varme og el, er havnet i en energipolitisk klemme. Virksomhedens biomotor er svær at få demonstreret i Danmark, fordi der ikke findes forskningsmidler til denne teknologi og fordi afregningsprisen for el sker i kommerciel konkurrence med elværker.

Derimod kan virksomheden godt få afsat motoren i Tyskland, fordi den tyske stat støtter grøn el og betaler en krone mere pr. kilowatt time. Dermed er det langt mere attraktivt for en tysker at investere i den dansk udviklede biomotor.

Jørn Dohrmann (DF) mener ikke, at teknologien bør hjælpes ved, at den danske stat opjusterer afregningspriserne for miljørigtig el, så Danmark betaler ligeså meget for grøn el, som Tyskland gør. Men han forstår udmærket den klemme som firmaet Stirling er havnet i.

-Det er vigtigt, at vi ikke skaber en jungle af forskellige afregningspriser for vindmøllestrøm, biomassestrøm eller anden vedvarende energi, fordi det ville kunne føre til, at der blev udviklet teknologier, der bliver tilpasset afregningspriserne frem for at gøre dem konkurrencedygtige på et frit energimarked. Støtten til den type teknologi bør komme fra forskningsmidler, siger Jørn Dohrmann.

Som det er nu betaler Tyskland 1,60 kr. for en kilowatt time grøn el, mens Danmark betaler 0,60 kr. pr. kilowatt time, og da Stirling motoren producerer 250.000 kilowatt timer om året, giver den de tyske ejere af motoren 250.000 kr. mere om året, end hvis en dansker investerer i den. Direktør Lars Jagd fra iværksætterfirmaet Stirling efterlyser en form for offentlig støtte til demonstrationsanlæg, så virksomheden også kan høste erfaringer hos danske kunder, og på den måde se et begyndende hjemmemarked.

Afregningspriserne skal harmoniseresDe to interesseorganisationer Dansk Energi og Dansk Industri mener samstemmende, at der er behov for at harmonisere afregningspriserne for grøn el, så der er ens markedsvilkår for udbredelsen af vedvarende energi i hele EU.

Vicedirektør Lars Aagaard, Dansk Energi, mener ikke, at det er sundt i længden for udbredelsen af vedvarende energi, hvis de forskellige lande i EU, som det er tilfældet nu, afregner el til forskellige priser.

-Vi må konstatere, at anlæg med biomasse eller vind ikke kan levere ligeså billig el, som el, der produceres med kul. Kunderne på det danske marked vælger den billigste el, og den el vi producerer i Danmark sælges også i andre lande. Men det er et grundlæggende problem i EU, når der er forskel i afregningspriserne mellem landene. Vi ser vindenergien udvikle sig hurtigst i Nordtyskland og i England, fordi her er afregningsprisen højest. Der er et klart behov for harmonisering af afregningspriserne i Europa, som respekterer principperne i det indre marked, siger Lars Aagaard

Såvel EU-kommissionen som den danske regering arbejder for at udbrede vedvarende energi for at indfri målsætninger for vedvarende energi. EU mener, at 20 procent af energiforbruget i 2020 skal være vedvarende energi, og kilder i den danske regering vil gerne sætte endnu højere mål.

De 20 procent vedvarende energi i 2020 svarer nemlig til en tredobling i forhold til i dag. Derfor er der brug for at brede teknologierne ud i højt tempo.

-Vi går ikke ind for, at Danmark bare sætter afregningspriserne op for at matche Tyskland. Vi mener, at EU bør harmonisere støtten for de forskellige løsninger, så der er ens vilkår i EU for at prøve miljøvenlige løsninger af. Det bliver enormt dyrt for EU at få udbredt den vedvarende energi, hvis der udvikler sig en budkrig mellem staterne om afregning af energipriser, siger Maibritt Solskov Lind.