Den ældste bilpark i 12 år

Gennemsnitsalderen for de danske biler er den højeste i tolv år. Ældre biler sviner mere, og derfor vil de radikale tvinge skatteministeren til at ændre på registreringsafgiften.

Læs mere
Fold sammen
Det svage bilsalg og mere holdbare biler har bragt den gennemsnitlige levealder for personbiler op på 9,1 år. Dermed har de danske biler nået den højeste gennemsnitsalder i tolv år, viser tal fra Danmarks Statistik.

Den høje gennemsnitsalder er et sikkerheds- og et miljøproblem, mener Anders Samuelsen, skattepolitisk ordfører for Det Radikale Venstre.

»Jo ældre bilerne er, jo mere forurener de. Alene det, at man får fornyet bilparken, øger sikkerheden, fordi ældre biler er ringere sikkerhedsmæssigt,« siger Anders Samuelsen.

Han mener, at en ændring af registreringsafgiften vil kunne sænke gennemsnitsalderen, fordi han tror på, at mange mennesker både tænker med pengepungen og på miljøet, når de skal købe en ny bil. Det Radikale Venstre fremlægger derfor et beslutningsforslag i Folketinget i dag, der skal pålægge regeringen at komme med et lovforslag, der omlægger afgiften i en mere miljørigtig retning.

»Vi lægger os ikke fast på, hvilken model vi skal vælge, for at få så mange med som muligt,« siger Samuelsen om forslaget, der i regeringskredse opfattes som drilleri.

Ikke desto mindre er Dansk Folkeparti indstillet på at stemme for.

»Det er en målsætning for os, at det går i en mere miljørigtig retning med registreringsafgiften,« siger Mikkel Dencker.

Problemet har været, at det ikke er nogen nem sag at forandre registreringsafgiften. Man kan sagtens gøre den mere miljørigtig, men hvis den samtidig skal være provenuneutral, så statens indtægter ikke vil svinde, kan det for eksempel betyde, at luksusbiler vil falde voldsomt i pris. Hvis det er prisen, er spørgsmålet, om Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil bakke op om en ændring.