Danske virksomheder for dårlige til marketing

Medicinen er enkel og effektiv: Gør dit hjemmearbejde og hold snor i processen.Resultatet af den manglende fokusering

er ofte kampagner, som modtagerne ikke forstår - eller som ikke bliver bemærket i markedet.Det er en farlig tendens

netop nu, hvor der er et krav om, at marketinginvesteringen skal give pay back, allerede i samme budgetår.Krisen kradser

nemlig lidt. Og det betyder, at mange virksomheder er fokuserede på netop bundlinie.Det stiller krav til måden,

man kommunikerer på. Væk er de store branding- og loyalitets-projekter, der strækker sig over mange år.I

dag er afregningen helt anderledes kontant.Indsatsen skal give bonus. Nu.Kravet om hurtig pay back får mig samtidig

til at undres over, at mange virksomheder overser eller nedprioriterer den effekt, det giver at have hele organisationen med ud på

markedspladsen. I dag omfatter marketing hele virksomheden - fra produktet skabes over markedsføring, salg og kundeservice,

til økonomiafdelingen registrerer indkommet salg.Det er de færreste kampagner får succes, uden at virksomheden

samlet bakker op om mål, strategi og budskaber.Selvom det står i enhver bog om markedsføring (også

min), er det stadig såre forsømt at skabe salgssucceserne indefra.Det stiller helt andre og nye krav til marketingarbejdet.

Om forberedelse, intern orkestrering og markedsanalyse i bredere forstand end blot de traditionelle markedsdata samt opfølgning

på resultater.På en måde er vi tilbage, hvor vi startede. Marketing er gødningen, der skal få

salget til at vokse. Salget kan godt vokse uden gødning. Det går bare meget langsommere.De nye krav til marketingfunktionen

starter med analysearbejdet.Meget marketingarbejde er funderet på tro fremfor viden, selvom vi i dag har uudtømmelige

videnskilder og helt nye muligheder for vidensdeling i virksomhederne.Mere end nogensinde er det et vilkår, at man skal

vide. Ikke tro.De fleste virksomheder kunne opnå væsentlig bedre effekt og bedre økonomi i deres marketinginvestering

ved at overholde relativt simple spilleregler, inden de flyver konsulenterne ind.Løsningen er enkel, men ikke let. Forbered

dig ordentligt. Vær opmærksom på helt basale krav som fx målsætninger, ressourcer, evalueringer osv.

Det koster lidt knofedt, men det giver så gode resultater.Mange virksomheder er påfaldende dårligt forberedte

på det marked, som de i virkeligheden burde kende bedst.Derfor opsøger man eksterne eksperter til at hjælpe

sig og håber på mirakelkure. Men får sjældent succes. Primært fordi man ikke har overblik. Samtidig

overser man, at ordentlig forberedelse giver interne frihedsgrader i organisationen til at gøre de rigtige ting, og få organisationen

med på sine idéer. Det er her succesen starter.Du forventer sikkert af dine samarbejdspartnere, at de har kendskab

til den verden, du befinder dig i. Og er fortrolige med en fagudtryk fra virksomhed. På samme måde bør du også

sætte dig ind i marketingverdenen. I hvert fald hvis du vil have fuld effekt.Og undgå at træffe forkerte

eller kostbare beslutninger.Marketing dækker langt mere end reklame i form af annoncer og brochurer. Det er en disciplin

der begynder med analyse- og strategiarbejde, fortsætter i idé- og konceptudviklingen og slutter ved salgstallene.

gå ind i processen med et kvalificeret modspil. Bl.a. ved at lægge kommunikationsstrategien, formulere dine salgsbudskaber

og sætte målet, før du briefer reklamebureauet.Og så følg op! Opfølgning er et overset

kapitel i mange virksomheder. Med det resultat, at man intet lærer. Og begår de samme fejl igen og igen.Selvom kravet

til pay back af marketinginvesteringerne stiger, er markedsføring ikke atomfysik. Det er et håndværk. Og jo bedre

rustet, du selv er til at møde markedets krav, desto større effekt vil du få.Men de gode resultater starter

hos dig. Og din forberedelse.Er du rustet til det?